recursos gestionats

Crida del moviment Ad.hoc per fer una àgora a finals d'agost

Convoquen una reunió pública per recollir les propostes de la ciutadania i buscar un nou model econòmic pel país

Els recursos gestionats pels bancs augmenten un 1,5% durant els primers nou mesos del 2017

L'ABA dona a conèixer que el 50% dels actius de les entitats es gestionen des de les filials exteriors