recursos gestionats

Els recursos gestionats pels bancs augmenten un 1,5% durant els primers nou mesos del 2017

L'ABA dona a conèixer que el 50% dels actius de les entitats es gestionen des de les filials exteriors