tràfic de persones

El 72% de les persones explotades arreu del món són dones

Els actors socials han rebut una formació per identificar els casos, tot i que al Principat no se n'hagi detectat cap

El Consell d'Europa alerta dels treballs temporals

En l'informe publicat pel Greta s'assenyala que Andorra no compta amb un pla nacional per tal de lluitar contra el tràfic d'éssers humans