vida

Creix el risc de pobresa, especialment entre les persones que tenen feina

La segona enquesta sobre les condicions de vida també conclou que hi ha hagut un augment d'ingressos a les classes més benestants “en detriment” de les classes mitjanes

Una col·lisió planetària va portar a la Terra els elements per a la vida

Un estudi defensa que el xoc amb un protoplaneta de la mida de Mart va aportar a la superfície terrestre els ingredients essencials