LA LLAMBREGADA

Interpretant resultats (‘póngame otra absenta’)

Aquestes eleccions, per descomptat, no eren plebiscitàries. Ara bé, un cop tenim els resultats, i considerant que continuen sense ser plebiscitàries, analitzem-les com a plebiscitàries, però com si no.

El sí ha aconseguit realment un 12% dels vots. El percentatge surt de descomptar a la xifra total els votants actuals d’aquesta opció però que en altres eleccions havien votat basant-se en unes sigles i no en el contingut real del programa en tant que oferta política global sostinguda en la casuística electoral del moment i que ara han canviat el seu comportament a l’hora del transvasament de l’alternança demoscòpica subjectiva. Passa igual amb la xifra real de vots del sí, que és de 83.728. El recompte oficial atorga a la suma de Junts pel Sí i la CUP 1.957.348 vots, efectivament, però d’aquí cal restar-ne el còmput relatiu de la suma geomètrica del percentatge òptim del tant per cent operatiu del volum total de l’escrutini per zones de fricció adversativa amb un plantejament plebiscitari qualitatiu de la dinàmica en la desafecció democràtica. Total, que el sí són 83.728 vots.

En canvi el no rep un suport del 627% dels sufragis, ja que al cens normal cal afegir-hi la majoria silenciosa que, tot i no votar, naturalment està pel no. La xifra, que en vots està al voltant dels set-cents vuitanta milions dos-cents seixanta-sis set-cents tres, surt de la suma de tots els espanyols, vius o morts, que al llarg de la història haurien votat no. Des d’Atapuerca fins avui. Per tant, i resumint: Mas dimissió i noves eleccions en què només es presentin els que defensem el no. En definitiva, la gent decent.