Maria Cucurull
filòloga. Coordinadora del butlletí de llengua InfoMigjorn