Maria Reig

Maria Reig

Quan es fa imprescindible canviar el model de gestió del país

Molts cops hem parlat de la necessitat de definir el model de país com a pas previ i indispensable per poder projectar el futur amb seguretat. Sempre he pensat que ens ha mancat un guió previ que definís...