Patrimoni i testimoni

La recent irrupció als mitjans d'un debat sobre el valor de la imatge fotogràfica ha propiciat l'aparició d'un seguit de conceptes com els de patrimoni, informació, testimoni o obra d'art. La consideració patrimonial, informativa i testimonial de la imatge i el seu possible valor artístic no són en cap cas elements contradictoris en essència. Les imatges de fotògrafs de la importància de Centelles, Capa, Català-Roca o la nissaga dels Brangulí no van ser concebudes com a obres d'art i en la majoria de casos formaven part de reportatges fotogràfics que pretenien mostrar la realitat amb el màxim de realisme. Però de ben segur que actualment poden ser exposades en un museu, atesa la personalitat de l'autor, l'interès i qualitat de la imatge i el seu valor simbòlic i pedagògic.