DIETARI VV

27 de juliol: "Si busquéssim la biografia de Helmut Kohl en qualsevol enciclopèdia..."

Si busquéssim la biografia de Helmut Kohl en qualsevol enciclopèdia germànica, suposo que començaria dient molt destacat que com a canceller va ser el gran artífex de la reunificació alemanya, un dels fets més rellevants i positius de finals del segle XX. I més endavant diria també que després de plegar es va veure esquitxat en diversos casos judicials i polítics poc exemplars. Perquè, excepte en les vides de sants escrites pels apologetes, en les biografies de totes les personalitats importants (no tan sols les polítiques) hi ha clarors i foscors. No s'hi val que el reconeixement als grans mèrits faci silenciar les coses mal fetes. Però tampoc que les coses mal fetes rebaixin o facin oblidar els grans mèrits. Tot forma part de la vida i tot surt a la biografia. Però els països (i la història) han de ser capaços de distingir entre els grans titulars i la lletra petita.