09/03/2020

El català és fàcil: digui 'Sabadél' i avall

1 min

La Real Academia Española (la de la llengua) té un compte de Twitter útil i entretingut (cap ironia) on la gent adreça consultes. Fa uns dies, algú va preguntar què recomanaven com a pronunciació de noms catalans acabats en –ll. Resposta: "En espanyol no existeix el fonema /ll/ a final de paraula, per la qual cosa, en la pronunciació espontània, el dígraf «ll» es pronuncia /l/: «Sabadell», pron. [sabadél]". O sigui, parli idiomes en espanyol, és fàcil. Olé tu! M’ha recordat un descobriment que vaig fer firmant al llibre de convidats del Gremi de Fabricants de Sabadell. A les primeres pàgines, crec que les dels anys quaranta del segle XX, Franco també hi havia firmat. I sí, sí, allà el Caudillo hi va escriure, amb la seva pròpia lletra, que estava molt honorat d’haver visitat la industriosa urbs de "Sabadél".