10/12/2018

Comptar amb dones i homes per liderar el turisme

3 min

El turisme, avui dia, ocupa majoritàriament dones, entre un 55% i un 70%, depenent del país de referència. El sector turístic representa la tercera força laboral per a les dones a escala mundial, per darrere de l'àmbit de la salut i l'educació.

Podríem donar-nos per satisfets. No obstant això, tal com apunta un estudi recent d'Alba Sud, no es tracta només de comptar homes i dones. El repte que cal afrontar en el sector turístic són les diferències qualitatives en matèria de presència, participació i drets.

Cada any a les universitats espanyoles de turisme i hoteleria graduem majoritàriament dones. Veiem talent indiscutible a les aules. Joves preparades, amb aspiracions professionals i amb ànsies de contribuir a un turisme responsable. Però què els espera en el futur professional? En el turisme hi ha una bona representació de dones en llocs de treball de serveis o administratius, però si ens basem en dades actuals, només un 30% d'aquestes joves ocuparan càrrecs de direcció o un reduït 17% estaran representades en consells directius. I l'aberrant bretxa salarial es manté en un 20%.

Per canviar aquesta realitat són imprescindibles líders inclusius que implantin programes de diversitat. Ja hi ha bones pràctiques, menys de les recomanables, però hi ha empreses turístiques amb polítiques en aquest sentit. Per exemple, Kuoni Espanya ofereix flexibilitat horària total als seus empleats, sense horaris establerts d'entrada o sortida, i està obtenint uns resultats empresarials extraordinaris, amb un 0% de rotació i un augment del 500% de la facturació.

Aquestes polítiques inclusives de flexibilitat són beneficioses per a tothom, tant per a dones com per a homes. Les dones les valoren especialment (96%), segons l'últim informe sobre diversitat i inclusió publicat per Hays, però també les valoren els homes (88%). L'estudi afirma que aquest tipus de polítiques contribueixen a augmentar el nombre de dones en posicions directives i de lideratge en l'empresa.

Avui dia segueix havent-hi molt camí per recórrer pel que fa a corresponsabilitat a l'hora d'assumir responsabilitats familiars i de cura. A Europa, les dones hi inverteixen el doble de temps al dia que els homes: 4 hores i 29 minuts contra 2 hores i 18 minuts. Actualment es parla molt de la cura de menors, però si considerem l'envelliment de la població, la cura de la gent gran serà, en el futur, un tema candent, ja que l'esperança de vida europea sobrepassa els 90 anys.

Si no apostem per models de corresponsabilitat, les cures seguiran recaient en les dones. Si no s'implanten polítiques de flexibilitat i no se'n beneficien homes i dones, aquestes joves que avui es graduen a la universitat seguiran veient minvades les seves opcions d'assolir càrrecs de màxima responsabilitat.

Si només importés comptar el nombre d'homes i dones, com apuntàvem a l'inici de l'article, ja podríem donar-nos per satisfets, ja que al sector turístic les dones són majoria. Però l'objectiu va més enllà: apostem per models inclusius i corresponsables que aportin diferències qualitatives en matèria de presència, participació i drets de les dones. Contribuirem així a assolir una presència més gran de dones en posicions de lideratge l'any 2030, tal com estableix l'ONU, en la línia de l'objectiu de desenvolupament sostenible número 5 (relatiu a la igualtat de gènere). No es tracta de comptar dones i homes, sinó de comptar amb homes i dones que liderin un turisme responsable i que contribueixin a un món millor.

Daniela Freund és professora i investigadora de la Càtedra de Turisme Responsable i Hospitalitat de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi (URL)

stats