14/11/2018

La hipoteca de TV3

2 min

PeriodistaHan tornat els anuncis del BBVA en què el periodista i presentador de TV3 Lluís Marquina ens canta les excel·lències de l’entitat i, sobretot, de les seves aplicacions per al mòbil. “Com veieu, soc un noi molt ordenat. M’agrada tenir-ho tot organitzat”, ens diu en un dels anuncis, on ens convida a utilitzar una aplicació que ens ajuda a distribuir els nostres diners. Més enllà d’insistir en la dubtosa conveniència que els periodistes facin publicitat en general i, molt especialment, dels bancs, un dels anuncis d’aquesta nova temporada crida l’atenció per un dels consells que dona Marquina a l’audiència en nom del BBVA. T’explica que les persones hem de complir amb la norma 50-30-20, que consisteix a distribuir amb seny els diners que guanyem. Aleshores el presentador de TV3, des d’una bonica llar que fingeix ser la seva perquè ordena el calaix dels coberts i hi penja quadres, ens explica que un 50% dels nostres ingressos (no especifica si nets o bruts) els hem de destinar “a despesa fixa com hipoteca o lloguer”, un 30% a despesa variable com el menjar i les compres i un 20% a l’estalvi. “Com més en saps, millor decideixes”, diu l’eslògan del BBVA. Certament, si no en saps gaire però t’informes una mica, la xifra sorprèn. Perquè costa assumir que un presentador de TV3 et digui que destinis un 50% a la hipoteca quan, segons dades oficials del 2017, a Catalunya la mitjana del percentatge del sou que destina la gent a la hipoteca és d’un 32% aproximadament. I la comunitat autònoma que més percentatge del sou inverteix en la hipoteca són les Balears, on la mitjana puja fins al 41% aproximadament.

Que a sobre de publicitar una entitat bancària, que ja és greu i poc ètic des del punt de vista professional, et mullis aconsellant uns percentatges que poden portar, com a mínim, a malentesos o interpretacions confuses, és excessiu. “I tu? Ja compleixes el 50-30-20?”, et pregunta el presentador. Una cosa és que en un altre anunci ens digui que com que estalvia en internet es pot comprar més magdalenes. En aquest nivell d’informació es compromet poc. Ara bé, sorprèn que un periodista vulgui assumir la responsabilitat de suggerir quin percentatge de diners (un 50%) hem de destinar a la hipoteca o el lloguer.

És obvi que els acords publicitaris entre BBVA i TV3 que impliquen professionals de la casa es deuen a les dificultats de la cadena per pagar les seves despeses, fixes i variables. També és evident que hi ha periodistes que prioritzen els seus ingressos a l’ètica professional de l’ofici. El nou pas endavant en l’agosarament publicitari és que els presentadors de la cadena et suggereixin fins on pots estirar la teva hipoteca perquè així ells puguin continuar pagant la seva. Confirmem que és un noi a qui li agrada “tenir-ho tot molt organitzat”.

stats