Allunyament de la política

Caldria que els polítics fossin plenament conscients dels problemes reals de la gent per apropar-se més a la ciutadania

Andorra no escapa a l'augment de l' abstencionisme que es dona en altres països a nivell mundial. Això és el que semblen indicar les dades fetes públiques aquest dijous passat pel departament d'Estadística del Govern. El més alarmant és que entre els comicis de l’abril del 2009 i els d’aquest 2019 l'increment d'aquest abstencionisme se situa en el 72%. Això, òbviament, ha de portar a una reflexió general, ja que a més el que és curiós és que sigui precisament entre els més joves on es donen els percentatges més elevats de persones que opten per no acudir a les urnes.

És evident que cada vegada hi ha una escletxa més gran entre la política i la ciutadania, la qual cosa és paradoxal, ja que hauríem de ser conscients del pes i l'impacte a les nostres vides de les decisions que prenen, precisament, els polítics. Què és el que falla doncs? Segurament, hi té un pes important en aquesta manca de participació el fet que els ciutadans vegin com sovint els polítics s'emboliquen en discussions estèrils que poca importància poden tenir per a la població. A més, caldria que la classe política fos plenament conscient dels problemes reals de la gent, de les dificultats que han d'afrontar dia a dia, ja que només d'aquesta manera podrien adaptar les seves accions i decisions a allò que realment importa. Entre els joves, a més, cal tenir en compte que la baixa participació pot estar lligada al fet que viuen fora i poden sentir com molt llunyà tot el que passi a Andorra i, en aquest sentit, cal actuar perquè realment s'impliquin i tinguin present el fet que els resultats electorals també els incumbeix a ells. Prenent nota d'aquests aspectes, potser es faria un pas endavant decidit per lluitar contra la manca de participació a les eleccions i contra la desconnexió que sembla haver entre la ciutadania i els polítics.

A més, no cal oblidar que estaria bé que es donessin explicacions sobre certs aspectes importants i que es fes participar més els ciutadans, demanant-los la seva opinió més enllà de cada quatre anys. També estaria bé que es deixessin de banda picabaralles inútils i els interessos partidistes, ja que si a més aquests polítics només transmeten crispació, l'allunyament encara serà major.