Andorra ven confiança i seguretat

Penso que tots estarem d’acord que en aquests moments la banca és un motor econòmic i que cal seguir vetllant per l’estabilitat de la plaça financera

Andorra com a país petit i vulnerable, ha hagut de superar diverses crisis internes i externes. Des de l’inici del segle XX fins al dia d’avui, el Principat ha canviat molt. Un exemple n'és la població que viu a les valls, que s'ha multiplicat per 14 en només 67 anys.

Som un país que, malgrat les dificultats, ens hem sabut adaptar en cada moment. Tal com explica sovint el ministre Jordi Alcobé, a principis del segle XX, quan el sector primari entra en crisi, Andorra decideix obrir-se físicament cap a l’exterior. Ho fem gràcies a les obres de FHASA, que construeix les primeres carreteres. Més endavant, en aquesta darrera crisi econòmica, decidim fer un pas endavant i de nou obrir Andorra a l’exterior. Aquest cop econòmicament.

L’economia andorrana ha tingut diversos motors econòmics. Hem viscut de la pagesia i de la ramaderia. El comerç i el turisme són dos pilars indispensables per poder tirar endavant aquest país. De cara al futur, de ben segur que trobarem nous sectors i un d’aquests serà l’exportació de serveis. Aquest darrer serà possible gràcies a l’obertura econòmica, a la firma de diversos CDI i al fet que tenim un marc fiscal homologable.

Ara bé, no podem deixar de banda el sector bancari. La banca andorrana acumula més detractors que elogiadors. Jo no em posicionaré ni d’un costat ni de l’altre. Però cal tenir en compte quin és l’impacte d’aquest sector sobre les finances públiques i quants assalariats engloben el conjunt de les entitats bancàries del país. Alhora que també hem de fer sovint una autocrítica quan les pràctiques no són les adequades. De tota manera, penso que tots estarem d’acord que en aquests moments la banca és un motor econòmic i que cal seguir vetllant per l’estabilitat de la plaça financera. El principal atractiu que ven Andorra de cara als inversors estrangers és la confiança i la seguretat que generen el conjunt dels bancs del país. Unes característiques que cal cuidar des de l’Executiu, equilibrant els comptes i actuant amb fermesa, responsabilitat i solvència en els moments més complicats.

Finalment,  aquesta setmana hem tingut una bona notícia. Les demandes per comprar bons de l’Estat han superat el capital emès pel Govern en 34 milions d’euros. En aquest sentit, és el primer símptoma que el Govern ha actuat "comme il faut" en un moment crític en què Andorra no podia badar.