Lleis per incomplir

Catalunya és la regió d’Europa amb un percentatge més elevat de productes en venda que no compleixen la llei

El 90% dels productes que es venen a Catalunya incompleixen la llei. Per tant, són il·legals. No compleixen el codi de consum. Catalunya és la regió d’Europa amb un percentatge més elevat de productes en venda que no compleixen la llei.

El govern català no actua. És més: n’és còmplice, perquè distribueix productes il·legals. Per exemple, a les màquines expenedores de menjar de biblioteques, oficines o poliesportius. O subvenciona o posa facilitats a empreses que els produeixen com Nintendo, Amazon o Ikea.

Però què passa? Que les lleis que incompleixen, tot i ser lleis, són lleis que ni tan sols el govern se les pren seriosament. Parlem de lleis que protegeixen els drets lingüístics dels catalanoparlants. Però són lleis. No s’haurien de complir? O és que hi ha lleis per complir i lleis per incomplir?

La Plataforma per la Llengua ha fet un estudi que posa de manifest que sis anys després de l’aprovació de la Llei del codi de consum de Catalunya, no s’ha complert. Una llei que fixa que els productes que es venen a Catalunya han d’estar etiquetats i dur les instruccions en català, sense perjudici de cap altra llengua. Però a més, la plataforma assegura que la mateixa Generalitat ha suspès l’aplicació d’aquest punt del codi. Això sí, mentrestant segueixen ben vigents les 160 normatives espanyoles que obliguen a oferir aquestes informacions en castellà i pobre de qui les incompleixi...