Universitat d’Andorra, 30 anys

Una aposta clara per dotar el país d’un centre superior de qualitat, moderna, que doni resposta a les necessitats del país i que esdevingui una eina indispensable per a l’Andorra de les futures generacions

Aquest divendres vaig assistir a la inauguració del nou curs de la Universitat d’Andorra, el 30è. Trenta anys que consoliden un projecte que presenta una trajectòria i unes xifres més que notables, donades les limitacions evidents a causa de les singularitats del nostre país.

Una universitat que cada any ha anat creixent i renovant les seves formacions, tant les reglades com les de formació contínua, mostrant una gran capacitat d’adaptar-se a la realitat i demandes del nostre teixit econòmic.

Una universitat que cada any augmenta el nombre de matriculats en totes les seves especialitats, fins i tot atraient cada cop més estudiants de fora de les nostres fronteres, fet que confirma la qualitat de les formacions que imparteix.

Una universitat que treballa per adaptar els seus currículums a una formació competencial -tal com ja s’ha fet amb la formació obligatòria- i introdueix l’anglès com a llengua vehicular com a part de les seves assignatures amb la clara voluntat d'estar al dia en les darreres tendències en matèria educativa, i amb l’objectiu clar de formar alumnes capaços de desenvolupar-se en un context global i internacional.

Una universitat que aposta per la mobilitat dels estudiants, que ha establert diferents acords amb la finalitat de permetre que els seus estudiants puguin anar a fer part del seus estudis fora d’Andorra, però que és conscient que un acord d’associació amb la UE facilitaria enormement aquesta feina i obriria moltes més possibilitats als nostres estudiants.

Una universitat que aposta perquè es desenvolupi recerca de qualitat al nostre país, on el nombre de doctorands creix, i on s’han creat beques específiques per a projectes de recerca i s’han establert acords amb varis projectes que es beneficien del programa POCTEFA. Recerca que ha de ser també una palanca del nou model econòmic del país.

En definitiva, una aposta clara per dotar el país d’una universitat de qualitat, moderna, que doni resposta a les necessitats del país i que esdevingui una eina indispensable per a l’Andorra de les futures generacions. Gràcies a tots els qui ho feu possible.