Opinió 29/06/2018

Andorra Blockchain Ecosystem

Resulta il·lusionant pensar que en un breu període de temps Andorra pugui esdevenir un autèntic Ecosistema Blockchain i alhora convertir-se en un dels símbols de la nova Marca Andorra

6 min

"Resulta il.lusionant pensar que en un breu període de temps Andorra pugui esdevenir un autèntic Ecosistema Blockchain i alhora convertir-se en un dels símbols de la nova Marca Andorra en el vessant tecnològic."

Ja fa un temps que des d'Andorra reflexionem i treballem per a fer-nos un lloc en aquest nou repte tecnològic nomenat Blockchain. Aquesta cadena de blocs encriptats que es basen en la confiança i que generen màxima seguretat i eficàcia en interaccions i transaccions, té una multiplicitat d'àmbits d'aplicació, com ara l'administració, l'energia, les finances, però el que més seguiment teòric i pràctic ha tingut ja des de fa temps és el de la criptomoneda.

Dins d'aquest procés de disrupció tecnològica, les criptomonedes són considerades com una alternativa a les divises tradicionals. De fet són monedes virtuals que poden ser intercanviades i operades com qualsevol altra divisa tradicional, però que estan fora del control de governs i institucions financeres, almenys de moment. Des del famós Bitcoin aparegut el 2009, n'han aparegut i se'n segueixen creant de criptomonedes, totes elles amb les seves pròpies característiques i aplicacions. De fet, les criptomonedes fan possible el nomenat 'Internet del valor': aplicacions d'internet que permeten l'intercanvi en forma de criptomoneda.

En l'àmbit internacional, especialment l'europeu, els suïssos han estat com sempre especialment atents a l'evolució tecnològica fins a crear un autèntic ecosistema de la criptomoneda, el CrytoValley (https://cryptovalley.swiss/) que ha convertit Zug en una referència a escala mundial en aquest nou món pseudofinancer.

Tornant a Andorra, trobem una iniciativa que entenem pot i vol anar més lluny que la dels nostres amics suïssos. Tot i que ja s'havia començat a treballar abans, la junta directiva de la CEA del dia 13 de desembre del 2017 va aprovar la creació de la comissió AndBlockchain i va posar al capdavant un dels més inspirats i disruptius empresaris del país, l'Àlex Armengol, qui des d'aleshores ha impulsat dita comissió amb passió, patriotisme, molt d'esforç i el seu famós crit "Virtus Unita Fortior", que ha servit per a despertar consciències al país, captar també l'atenció dels de fora i posar les llavors del que ha d'acabar sent un autèntic ecosistema Blockchain andorrà. De moment, la comissió no para de treballar (https://trello.com/b/OusoYQY6/andblockchain) i està oberta a tothom qui hi vulgui participar encara que sigui simplement per aprendre.

El món de la moneda virtual val a dir que s'ha configurat un autèntic sistema d'intercanvi paral·lel al financer, que funciona i que creix i creix, sense que de moment disposi d'un marc regulador convencional. Realment, existeixen plataformes d''exchange' on s'intercanvien criptomonedes. És un mercat molt més especulatiu i per això la fluctuació de les cotitzacions és molt més significativa. La sofisticació d'aquest mercat virtual ha portat al desenvolupament de figures d'inspiració financera com certs fons d'inversió especialitzats i a l'aparició dels professionals o especialistes, assessors i intermediaris ('traders') que interaccionen en aquest nou mercat emulant els altres mercats financers convencionals.

La manca de regulació és però un escull important i tal circumstància ha portat a molts països a desenvolupar una normativa que permeti en certa mesura posar fre a les males praxis i sobretot a prevenir l'ús aquestes monedes per a fins delictius, blanqueig, corrupció, extorsió o tràfic d'armes, sense oblidar com pot afectar aquest mercat paral·lel al sistema financer convencional.

El cert és que de moment els organismes supranacionals no han desenvolupat una regulació específica a l'efecte i això ha conduït a determinats estats a iniciar processos d'estudi tècnic per tal d'arribar a conèixer quina és la informació que necessiten a fi d'establir un marc regulatiu per a les operacions realitzades amb moneda virtual. En aquest sentit, el grup de les economies del G-20 s'ha citat aquest juliol del 2018 per tal d'aprofundir en quina és tota la informació que necessiten per legislar al respecte. Així, s'han compromès a acollir-se a totes les recomanacions del Grup d'Acció Financera Internacional, perquè els marqui les línies mestres d'implementació i de supervisió de la normativa que s'institueixi. Aquesta intervenció respon a les funcions d'aquest organisme per combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En aquesta línia, i tot i que la presidenta de la junta supervisora del Banc Central Europeu ha exposat en públic que la regulació normativa de les criptomònades no és una prioritat, la Unió Europea va aprovar la cinquena directiva en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Tots els països que formin part de l'acord monetari, inclosa Andorra, l'hauran de transposar abans del 9 de juliol del 2019, tot acollint en les normatives internes diverses obligacions. Es pretén essencialment que els proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual a moneda fiduciària puguin reportar les operacions més sospitoses tot restringint l'anonimat que permeten les criptomònades. A més s'exigirà a dits subjectes que estiguin registrats, sense majors especificacions.

No obstant, i més enllà del G-20 i la Unió Europea, hi ha hagut agents internacionals que han estat pioners i s'han avançat amb la implementació de legislació imperativa. Aquest és el cas d'Austràlia que ha aplicat una llei que ordena que els intercanvis de Bitcoin que operin al país hagin de registrar-se en l'agència anti-blanqueig (AUSTRAC). Per la seva banda, el govern del Canadà, ja ha donat el vistiplau al seu primer intercanvi de fons cotitzat basat en Blockchain, mentre que països com Japó, han establert un sistema de llicències per a l'intercanvi de criptoactius des del 2017. Una iniciativa interessant i que respon a evitar l'anonimat i ajudar al 'compliance' bancari, és la que s'ha creat a Corea del Sud, on no es pot realitzar cap transacció en carteres virtuals a menys que el nom de titularitat de les mateixes coincideixi amb el nom dels comptes bancaris en què aquestes estan associades. Per altra banda, països com Sud-àfrica, es troben immersos en experimentació de marcs regulatius, mentre que d'altres com Rússia, contraris a la descentralització, han proposat la creació de la seva pròpia criptomoneda. Mentre els Estats Units segueix analitzant a través de la Comissió de Borsa i Valors totes les operacions relacionades amb criptomònades per estudiar possibles regulacions, petits països com Gibraltar i Malta ja han fet pública l'orientació de la seva normativa i Liechtenstein s'ha compromès a implementar-la també durant el proper any.

En el context d'Andorra, l'INAF de moment no considera que les activitats relacionades amb la criptomoneda formin part del marc regulador del sistema financer, tot i que segueix de prop l'evolució d'aquest tema, imagino per a reaccionar quan finalment es plantegi una regulació al respecte.

Pel que fa al Govern també s'ha començat a treballar en la identificació i descripció de les activitats que deriven del Blockchain i de la criptomoneda de cara a definir quines són admeses tant en l'àmbit d'objecte social com d'autorització de comerç.

En l'àmbit financer, les entitats bancàries del país -no totes- que de moment s'avenen a analitzar iniciatives empresarials que pretenen operar al país i que estan relacionades amb la criptomoneda, han desenvolupat protocols específics en l'àmbit de 'compliance' basats essencialment en la traçabilitat del diner que arriba i es mou a través d'Andorra. És fonamental garantir l'origen dels fons des de l'inici fins que arriba al país. La transparència constatable i la claredat en la justificació de la generació de recursos en aquest àmbit és clau. Fins i tot, es té una especial cura en identificar les 'exchange' que donen garantia de fiabilitat.

A Andorra de moment la comissió AndBlockchain treballa intensament en l'anàlisi dels diferents models de regulació a escala internacional i en el desenvolupament d'un de propi per tractar d'esdevenir un referent mundial de bones pràctiques tècnico-legals, elaborar procediments que permetin la creació d'un "Trustfull Label" certificant la qualitat i transparència i tot encaminat a fomentar la diversificació econòmica i al desenvolupament de la innovació disruptiva al nostre país.

Al final es tractaria de crear una certificació o 'label' de qualitat que servís per a qualificar projectes de Blockchain a Andorra per tal de garantir que els mateixos compleixen a nivell tècnic i legal els requisits del 'compliance' bancari i s'adapten a un codi de conducta ad hoc. A partir d'aquí es tractaria de dissenyar un marc legal específic i uns mecanismes de control adequats.

Resulta il·lusionant pensar que en un breu període de temps Andorra pugui esdevenir un autèntic Ecosistema Blockchain i alhora convertir-se en un dels símbols de la nova Marca Andorra en el vessant tecnològic. Temps al temps!

stats