Opinió 04/04/2019

Andorra 'start-up': incubant talent, projectant futur

Impuls públic i implicació privada hauran de consensuar una estratègia que ens converteixi, si així ho volem, en una referència internacional respecte al foment de l’emprenedoria i el talent

4 min

En plena campanya electoral, amb un nombre de candidatures mai vist, la nostra ciutadania comença a estar embafada de tantes propostes, crítiques, contra-crítiques, interpretacions i cròniques.

I s’ha de dir que moltes de les propostes, analitzades transversalment, si finalment s’arribessin a aplicar, ben segur ajudarien a que el país fes un salt endavant molt significatiu. N’hi haurà, però, que es quedaran simplement escrites a un programa electoral; n’hi haurà d’altres que després d’aconseguir formar part d’un estudi preliminar l’expedient es descartarà i es quedarà al calaix; altres es convertiran en projectes i generaran debat, aprovació i impuls, però amb grans possibilitats també d’anar a parar al ja famós calaix; finalment, si hi ha sort, potser alguna arriba a esdevenir realitat, qui sap.

Durant la campanya s’ha parlat dels joves, en el sentit de les oportunitats que pot oferir el Mercat Únic Europeu. També de la necessitat de potenciar els estudis universitaris i millorar l’oferta del país en aquesta àmbit, o de la voluntat d’ajudar a l’emprenedoria via la creació de fons publicoprivats, o de la necessitat de crear noves oportunitats per a què el talent andorrà no es quedi fora i pugui tornar al país atret per projectes que estiguin a l’alçada de la seva formació, i tantes altres que trobem a la majoria de programes electorals.

També els projectes de la nova Marca Andorra han tingut molt en compte l’atracció de talent i d’inversió per a impulsar-lo. De fet, es proposa un projecte de campus per a estudiants internacionals i també un altre de creació de beques clarament focalitzats a promoure la captació de talent. Es proposa igualment un gran projecte per readaptar els espais tradicionalment destinats al turisme i en especial l’hostaleria, per tal que es creïn nous ambients propicis a acomodar joves amb talent que busquin l’ecosistema perfecte per a desenvolupar els seus projectes. També es proposa la creació d’aplicacions per a promoure-ho en línia, o l’organització d’esdeveniments i la participació a congressos alineats igualment amb la idea principal de captar talent per a incubar i finançament per a fer-ho possible.

Fins ara, tot s’ha de dir, els tímids intents de caire públic o privat, no han permès poder crear aquest ecosistema amb un mínim de possibilitats de consolidació. Tot fa pensar però que amb les múltiples “promeses electorals” l’èxit podria estar més a prop.

No serà perquè el projecte Marca Andorra no hagi esbossat l’escenari perfecte, posant en valor les nostres virtuts. Un país on l’idea central és l’equilibri, amb una economia conscient i sostenible, intel·ligent (smart) i eficient; amb un ADN de muntanya sensibilitzat amb la preservació del medi ambient però en sintonia amb el progrés tecnològic; on es pot viure en perfecta harmonia entre cos, ment i ànima i gaudir d’un estil de vida actiu i saludable, inspirador i acollidor amb tots aquests emprenedors carregats de talent i d’il·lusió.

Caldrà, doncs, fer-nos visibles i atractius al món per a ser capaços de captar el talent i que quan arribi ho trobi tot per convertir una idea, un invent, una innovació tecnològica, en una realitat viable econòmicament i acceptable pel mercat i, és clar, que les condicions d’acolliment i estada al país d’aquest emprenedor siguin les òptimes.

Fins ara molt afinats no hem estat precisament i la rigidesa de la burocràcia del país acompanyada de la manca de programes de finançament públics o d’iniciatives privades en forma de 'venture capitals' ha desdibuixat aquest idíl·lic país que fa un moment descrivia.

Cal reaccionar, doncs, i exigir als nostres polítics, guanyin o perdin, que compleixin amb les seves promeses i que ens demostrin que no només eren paraules de present, buides de futur. Impuls públic i implicació privada hauran de consensuar una estratègia que ens converteixi, si així ho volem, en una referència internacional respecte al foment de l’emprenedoria i el talent.

Les futures incubadores i acceleradores d''start-ups' necessitaran gestió professional i poques traves administratives, però també fons d’inversió especialitzats, 'venture capitals' que recolzin financerament els projectes que en derivin. Andorra és atractiva per a tots aquells que desenvolupen la innovació, aquells altres que ajuden a gestionar-ho i impulsar-ho i a aquells inversors que, via finançament/participació en aquests projectes es trobaran amb unes condicions òptimes no només des del punt de vista fiscal, sinó com ja comencem a veure, en un escenari de seguretat i qualitat de vida òptim per a ells i les seves famílies.

La iniciativa privada s’ha començat a moure i sabem que hi ha idees en desenvolupament. Aviat s’aniran coneixent, però part del seu èxit futur dependrà de l’ajut i les facilitats de les institucions públiques. Per tant, si volem que Andorra es converteixi en el bressol del talent, on les 'start-ups' trobin l’ecosistema perfecte, on els nostres joves puguin tornar i trobar oportunitats en sintonia amb els seus estudis i experiència, caldrà una col·laboració i impuls honest i proactiu dels sector públic i privat. Només així, incubarem talent i el projectarem vers el futur amb garanties d’incidir directament en el benestar i el poder adquisitiu d’una ciutadania que necessita més que mai poder creure en les promeses que se’ls faci.

stats