Opinió 29/10/2020

El ressò d’Andorra cap a Europa

Un acord polític històric a Ràdio Andorra

2 min

El camí de l’estudi de la comunicació ens condueix a reflexionar sobre l’objectiu bàsic de qualsevol llengua: quin missatge volem transmetre i fer entendre als altres?

El llenguatge humà és una capacitat innata de les persones. Podem comunicar mitjançant sistemes de signes que siguin verbals (sons, lletres i signes de puntuació) o no verbals (expressió facial i expressió corporal). La comunicació no verbal pot substituir-se a la comunicació oral verbal, o al contrari reforçar-la.

La variabilitat lingüística va ser analitzada per Roman Jakobson (1960) que va definir les funcions bàsiques de la comunicació i doncs del llenguatge: la funció expressiva (emissor), la funció conativa (receptor), la funció poètica (missatge), la funció fàtica (canal), la funció metalingüística (codi) i la funció referencial (context-situació).

Lligada a la funció referencial, la situació contextual permet l’emissió d’un missatge clar i evident. En política aquesta funció té un paper central per transmetre voluntats, idees i decisions.

El dilluns 26 d’octubre del 2020, l’arc parlamentari andorrà sota el lideratge del Govern va signar un acord polític històric per a les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea. L’objectiu és participar conjuntament en l’elaboració dels postulats que el país haurà de defensar davant de la UE. Aquest pas important es va concretar en un dels edificis emblemàtics de la història d’Andorra, el de Ràdio Andorra.

La tria del lloc de la signatura del consens polític s’inscriu en una lògica de tradició històrica en la comunicació. Des del 1939, l’edifici de Ràdio Andorra representa el símbol de les comunicacions del país amb l’exterior. Ningú va oblidar el seu famós indicatiu 'Aquí Ràdio Andorra'–'Ici Radio Andorre'.

L’entesa entre totes les forces polítiques del Consell General no va ser fàcil per assolir aquest acord. Així, que la simbòlica és molt forta. Des de Ràdio Andorra, els cinc grups parlamentaris van enviar un missatge amb veu conjunta. Es tracta d’un missatge cap a l’exterior, cap a Europa que es materialitza en una sola veu.

La simbòlica del discurs polític és enviar un missatge d’unitat i de força més enllà de les muntanyes pirinenques. Tot plegat, és la demostració d’una voluntat política contundent a Europa i al món. De tota evidència, el ressò d’Andorra cap a Europa s’emmarca en la divisa del país, 'Virtus Unita Fortior', on la força unida és més forta.

stats