Opinió 19/10/2016

Saltar-se les comissions immobiliàries

Que el propietari d’un immoble i un comprador es posin d’acord a esquenes de l’agent immobiliari, el qual ha facilitat aquesta unitat, és una mala pràctica que encara algun temerari manté en consideració

2 min

Els honoraris per la venda d’un immoble al Principat d’Andorra se situen en un mínim del 5% del valor de venda de l’immoble. Per tant, qui tingui la temptació de 'donar-li la volta' a una agència o agent immobiliari, una vegada hagi prestat els seus serveis, no haurà tingut una bona idea.

Els experts immobiliaris avisem que és un mal plantejament i una mala praxis. A molts els hi pot semblar una cosa divertida i de ser ‘intel·ligent’, però res més lluny de la realitat.

Que el propietari d’un immoble i un comprador es posin d’acord a esquenes de l’agent immobiliari, el qual ha facilitat aquesta unitat, és una mala pràctica que encara algun temerari manté en consideració.

Fa deu anys, en ple boom immobiliari, esporàdicament alguna agència i agent immobiliari renunciava a perseguir operacions fraudulentes i a rebre els honoraris (cosa que resulta fins i tot absurd) perquè hi havia un flux d’operacions de compravenda constant.

Però actualment, degut a l’aturada tan llarga del sector i dels esforços per seguir 'a la palestra', les agències i agents immobiliaris no renuncien tan fàcilment a rebre la seva comissió legítima si se n’adonen que hi ha una clara intenció de ser 'pontejats'.

Per tant, el més normal i lícit és fer una reclamació davant la Justícia, iniciant accions judicials. Actualment, els jutges reconeixen els drets de les immobiliàries. I més, quan hi ha un full de visita signat pels clients que han estat presentats per l’agència o agent immobiliari. Mitjançant aquest document, es demostra clarament que l’operació s’ha dut a terme gràcies a la intervenció professional.

Les persones que intenten evitar les comissions (tant compradors com els propietaris de l’immoble) podrien ser condemnats a pagar els honoraris de l’agència, més les costes judicials i els interessos de demora.

Tot i que, aquests tipus d’incidències no solen ser freqüents. I si es donen, en general es resolen amistosament. Però si no queda més remei, s’inicia l’acció judicial pertinent.

Per tant, si es contacta amb un professional immobiliari i aquest posa en marxa la 'maquinària', donant-li al client el servei que se li demana (vendre la vivenda del venedor o buscant-ne una per al comprador), és natural que es cobrin els treballs realitzats.

Perquè el mateix que una persona va a treballar cada dia a la feina i vol que se li pagui a final de mes, els professionals immobiliaris també tenen el dret legítim de rebre els seus honoraris contractuals.

stats