SALUTACIÓ DEL COPRÍNCEP FRANCÈS

Una visió històrica moderna

El Principat no pot quedar al marge de l'ampli conjunt polític, econòmic i cultural que constitueix la UE

En aquest 14 de març, 26è aniversari de l'adopció de la Constitució, he volgut unir-me, a través d’aquest missatge, a tots vosaltres, ciutadanes i ciutadans del Principat d'Andorra, en la commemoració d'aquesta data fonamental de la història de l'Andorra moderna.

L'aprovació massiva el 14 de març de 1993 pel poble andorrà, amb total llibertat i independència, del text constitucional elaborat a iniciativa dels coprínceps i del Consell General, va ser un signe de confiança en el futur i en la capacitat dels homes i de les dones del Principat a ser mestres del seu destí.

Un quart de segle més tard, queda clar que la Constitució de la qual el Principat es va dotar respon a una visió històrica moderna, sense ruptura amb la tradició multisecular del sistema institucional andorrà, i permet a Andorra afrontar els reptes polítics, econòmics, socials i culturals que s’hi plantegen.

Aquests reptes són nombrosos. Andorra ha sabut desenvolupar la seva legislació a fi de respondre al mandat constitucional: medi ambient, fiscalitat, dret del treball i del consum i en tots aquells àmbits on el legislador andorrà ha intervingut per dotar Andorra d’una legislació en sintonia amb el seu temps. Un estat modern, tal com es vol i tal com ho és el Principat, necessita una estructura jurídica sòlida i coherent per abordar en les millors condicions les seves relacions amb la Unió Europea i el conjunt de la comunitat internacional.

El Principat no pot quedar al marge de l'ampli conjunt polític, econòmic i cultural que constitueix la Unió Europea. Sé que avui està buscant la manera més adequada per apropar-se a la Unió Europea, tot vetllant per preservar les especificitats que forgen la seva identitat.

Conec els esforços empresos en aquest sentit pel govern actual, i encoratjo al proper govern a continuar-los alhora que li asseguro el suport que el Principat rebrà dels estats membres de la Unió, i de França especialment, en la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea.

En aquest dia de commemoració i en vigílies d’eleccions generals en què les andorranes i els andorrans seran cridats a designar un nou Consell General, desitjo que, com en el passat, la participació en aquestes eleccions sigui la més alta possible. El futur de la democràcia està en joc.

En el context internacional particular que coneixem, invito el conjunt de les forces vives d’Andorra, de les ciutadanes i dels ciutadans, a observar els principis establerts en el preàmbul de la Constitució de perseverar en la promoció de valors com la llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social.

És en aquest esperit, i perfectament conscient dels deures que la Constitució em confereix en la meva funció de copríncep, que insto a les andorranes i als andorrans, més que mai, a tenir confiança en el futur del Principat i a ser fidels al seu lema; la unió i el coratge els donen tots els mitjans per afrontar els reptes de demà.