El Consell General no veu invasió de competències del Govern en el decret de serveis mínims

En resposta al PS, considera que el decret no pretén regular el dret de vaga, sinó complir amb el deure de garantir el funcionament dels serveis públics, una atribució que correspon a l'executiu

Els serveis jurídics del Consell General han respost als consellers generals del PS que no consideren que el decret de serveis mínims per a la vaga de funcionaris de dijous i divendres passat suposi cap conflicte de competències entre el poder executiu i el legislatiu.

Segons la nota elaborada pels serveis del Consell General, a la qual ha tingut accés l'ANA, la Constitució no fa referència expressa al dret de vaga, ja que només parla genèricament del dret dels treballadors a la defensa dels seus interessos econòmics i socials, de manera que correspon a la voluntat del legislador el reconeixement concret d'aquest dret. 

Quant al decret de serveis mínims, consideren que en cap cas pretén regular el dret de vaga, sinó que és "una actuació típicament executiva de garantia dels serveis mínims en un cas concret i en aplicació de la normativa corresponent". Així, la nota assegura que l'aprovació del decret és un exercici de funcions executives a partir de les competències que la Llei de la funció pública atribueix al Govern, per complir "amb el deure d'autoritats i funcionaris de garantir el funcionament continuat dels serveis públics". Es tracta d'un decret, a més, que té "una afectació delimitada en el temps i que únicament recau sobre els serveis públics que són competència del Govern". 

Per tot plegat, el Consell General considera que el decret en cap cas es pot entendre com una regulació general del dret dels treballadors a la defensa dels seus interessos econòmics i socials, ni tampoc una regulació de les condicions de l'exercici d'aquest dret. Amb tot, la nota assenyala que això no exclou que el poder judicial pugui fer el control del contingut del decret. 

Així, consideren que la situació plantejada pels consellers socialdemòcrates no és un conflicte de competències sinó una valoració de la legalitat del decret, de manera que els emplacen a canalitzar-ho a través de la justícia o mitjançant els instruments parlamentaris de control al Govern.