Debats monogràfics amb candidats nacionals a la televisió pública

A banda del tradicional entre els caps de llista, s'abordaran els temes d'Europa, economia, afers socials i institucions

RTVA ja té dissenyada la cobertura que farà durant la campanya pel que fa als debats electorals. La principal novetat que introdueix la televisió pública seran quatre debats monogràfics dedicats a Europa, afers socials, economia i institucions, tots durant la segona setmana de campanya, que es tancaria divendres amb el debat entre els caps de llista de cadascuna de les candidatures nacionals. 

Però ATV ha introduït en aquest sistema l'obligació que han de participar candidats que estiguin en llocs elegibles (no suplents) i no podran repetir, és a dir, que a cada debat el representant polític ha de ser diferent. Per posar un exemple, els caps de llista no podran anar a cap dels debats sectorials. Curiosament tota aquesta sèrie de debats es duran a terme al vestíbul del Consell General, perquè durant aquella setmana els estudis propis de la televisió pública estaran llogats a una empresa privada.

Pel que fa a les parròquies no hi ha novetats. Durant la primera setmana de campanya hi haurà un debat amb els candidats parroquials, un cada dia de dilluns a diumenge. En aquest cas, es celebraran tots als estudis de RTVA.