Dominique Rousseau pren possessió com a president del TC

Josep-D. Guàrdia serà vicepresident

El Tribunal Constitucional es va reunir el divendres passat i va decidir que Dominique Rousseau prengués possessió del càrrec de president, i Josep-D. Guàrdia Canela del càrrec de vicepresident, en aplicació de l'article 26 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional.

En el decurs d'aquesta reunió, el Tribunal Constitucional, segons informa aquest dimecres en un comunicat, va examinar deu recursos d'empara i set recursos de súplica. Els recursos de súplica van ser tots desestimats perquè no aportaven cap element de dret o de fet nou. Es va dictar una sentència atorgant l'empara i es van admetre a tràmit dues causes.

  • Etiquetes