Espot defensa un programa d'entesa per atendre la demanda ciutadana de pluralitat

Proposa tres pactes d'estat a tot l'arc parlamentari: sanitat, pensions i l'acord d'associació amb la UE

Mà estesa cap a totes les forces polítiques representades a l'arc parlamentari i la defensa d'un programa centrat en la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. Aquests han estat els eixos del discurs del candidat a cap de Govern de Demòcrates, Xavier Espot, durant el debat d'investidura. Espot ha destacat que els resultats de les eleccions del 7 d'abril indiquen que la voluntat de la ciutadania és la d'un govern plural que sigui el reflex de la composició del parlament. D'aquesta manera, ha destacat que l'acord assolit amb Liberals d'Andorra i Ciutadans Compromesos vol representar una manera de governar "basada en l'entesa, el consens i el respecte a les posicions diverses". Així, ha defensat que hi ha "molts punts de coincidència programàtica que fan viable un govern de coalició". I més enllà d'aquest consens amb les forces polítiques que faran possible un govern de coalició, Espot també ha ofert pactes d'estat amb totes les forces centrat en l'acord d'associació amb la UE, la sanitat i la sostenibilitat de les pensions.

Pel que fa a Europa, ha destacat que es faran estudis sobre l'impacte que suposa aquest acostament i que es consensuarà la posició negociadora però també ha concretat que el punt de partida és la fórmula de l'associació, el respecte de les particularitats d'Andorra (manteniment de la política migratòria i els monopolis de FEDA i Andorra Telecom) i l'exclusió de la fiscalitat de les negociacions. Pel que fa al sistema de pensions, ha destacat que és evident que caldrà augmentar les cotitzacions, revaloritzar les pensions més baixes o ajustar el valor del punt i, en canvi, s'ha mostrat menys partidari d'endarrerir l'edat de jubilació. A l'últim, i pel que fa al pacte d'estat sobre sanitat, ha indicat la necessitat de continuar amb la reforma iniciada per impulsar la via integrada, promoure una modificació de la Llei del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS).

Pel que fa al programa, que tal com s'ha esmentat se centra en tres eixos de sostenibilitat, Espot ha detallat que es vol promoure, en primer lloc, la participació ciutadana i la transparència, i per això s'ha compromès a impulsar una llei específica de transparència i accés a la informació durant aquest primer període de sessions. Quant a la reforma de la funció pública, que tal com ha recordat un dels socis de govern, els liberals, ha dut al Tribunal Constitucional, Espot s'ha mostrat obert a fer les modificacions escaients sempre que "s'identifiquin punts millorables". Implementar l'administració electrònica i la reducció de tràmits han estat altres dels aspectes esmentats per Espot en referència a l'administració.

En l'àmbit econòmic s'ha mostrat obert a crear una zona franca per facilitar la importació i exportació de mercaderies. Quant al sector financer, ha destacat la necessitat d'un prestador d'última instància i la incorporació al Fons Monetari Internacional. També ha esmentat el sector agrari i ramader, en el qual, per exemple, es volen impulsar cicles fixos de tecnificació. A més, s'ha referit a a necessitat d'impulsar una llei d'actius virtuals i un impuls a la tecnologia 'blockchain' i també l'impuls als emprenedors, demandes que s'havien reiterat des de CC ja en la passada legislatura. Quant a les infraestructures, s'ha referit a la necessitat de concloure la desviació de Sant Julià de Lòria i també l'impuls a l'aeroport de la Seu d'Urgell. Un altre punt que han consensuat les tres forces és el compromís de l'equilibri pressupostari i no augmentar els impostos, ni en el tipus ni en la creació de noves taxes.

En l'àmbit de la sostenibilitat mediambiental, es vol elaborar un pla d'economia circular, impulsar la mobilitat sostenible (en aquest sentit s'ha referit a la millora amb el concurs del transport públic, el resultat del qual s'ha anunciat aquest dilluns) i continuar donant impuls a la transició energètica. Es recull també la proposta de Liberals d'Andorra de fer del país reserva de la bioesfera i l'avaluació d'una xarxa de transports per cable.

Quant a la sostenibilitat social, l'accés a l'habitatge té un protagonisme important i, en aquest sentit, hi ha el compromís de convocar la comissió nacional per a l'habitatge, crear un fons immobiliari, obert a la participació pública i privada, i destinat a la construcció i la rehabilitació d'habitatge de lloguer i l'impuls de l'Institut de l'Habitatge, que tindrà com a un dels seus objectius facilitar dades fiables sobre el parc immobiliari. També hi ha el compromís d'augmentar de manera progressiva el salari mínim fins a situar-se al 60% del salari mitjà. A més, es vol impulsar la igualtat efectiva entre homes i dones amb una llei específica. Des de DA tampoc no es renuncia en aquest programa a impulsar el Servei d'atenció integral a la dona, centrat en la seva salut sexual.

En la seva intervenció, Espot també s'ha referit a la identitat i en aquest apartat ha fet esment a l'impuls del museu nacional o la reforma de la llei de la nacionalitat que ja va exposar durant la campanya per permetre acumular períodes discontinus de residència per adquirir la nacionalitat per naturalització i garantir que els fills d'andorrans nascuts fora d'Andorra puguin també accedir a la nacionalitat. En educació, es proposa l'impuls de l'anglès i l'emprenedoria, ampliar l'oferta formativa de la formació professional i també la de l'UdA, amb màsters en ciències de l'educació i infermeria. En esports, es compromet a explotar la llei de l'esport per fomentar, per exemple, les societats anònimes i també a millorar les infraestructures esportives. Quant a la política exterior, a banda de l'impuls a missions econòmiques també ha remarcat les oportunitats que pot suposar la Cimera 2020.

Establiment de ponts de diàleg

Espot ha destacat que malgrat aquest projecte és fruit dels tres projectes de les forces que conformaran el govern "no s'ha elaborat simplement a base d'aglutinar idees dels uns i els altres" sinó que s'ha treballat "per bastir un relat i un projecte coherents i compartits". També ha remarcat que és fruit de la negociació i de concessions també per les tres bandes. El candidat demòcrata ha assegurat que es podria haver "limitat" a defensar el programa taronja i esperar les abstencions que li permetessin governar en solitari però ha afirmat que si hagués fet això no hauria donat "compliment al mandat de pluralitat i d'entesa que els electors van dipositar a les urnes" ni tampoc no s'aconseguiria l'estabilitat que, ha defensat, el país necessita. En aquest sentit, ha agraït el suport de CC i L'A per establir "ponts on fins fa poc hi havia diferències que semblaven infranquejables".