FFF i els grups de la majoria treballaran per declarar l’estat d’emergència climàtica

Destaquen la implantació de carrils bici a tot el país per al 2020, la creació d'una etiqueta energètica o la prohibició de plàstics d'un sol ús

Els grups parlamentaris de la majoria, Demòcrates, Liberals d'Andorra i Ciutadans Compromesos, han mantingut aquest dijous la primera reunió amb el col·lectiu Fridays For Future (FFF) per treballar en la Proposta de resolució de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica. La intenció és treballar-hi conjuntament durant els mesos d'agost i setembre per poder-la entrar a tràmit a mitjans d'octubre.

"Estem orgullosos de veure com les nostres propostes s'han estudiat i poden estar integrades en una llei", ha afinar el membre del col·leciu FFF, Mateu Braque, que considera que és "una manera de demostrar que la nostra lluita contra el canvi climàtic ha estat escoltada favorablement". Un cop feta la primera reunió asseguren que estudiaran les iniciatives, "aferirem punts o aportarem modificacions".

"Compta amb un aspecte simbòlic però s'ha d'anar més enllà", ha afirmat el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ja que "no serveix" fer una declaració sinó "hi ha mesures concretes". En la mateixa línia s'ha expressat el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, que veu imprescindible "fer un crit de conscienciació on interpel·lem tots els actors".

Així, Andorra se sumaria a partir del mes d'octubre a la resta de països que han declarat l'estat d'emergència climàtica, com Irlanda, el Canadà, França o l'Argentina. Part de les mesures que els presidents dels grups parlamentaris han presentat estaven integrades als programes electorals dels tres partits per a les passades eleccions generals del mes de març.

Propostes dels grups parlamentaris per pal·liar els efectes del canvi climàtic

Mobilitat

 • Estratègia nacional de mobilitat i plans parroquials
 • Plans de mobilitat per a empreses de més de 100 treballadors
 • Altres mitjans de transport, com l'estudi de la viabilitat del transport per cable intern
 • Foment de transport públic intermodal
 • Foment de l'adquisició de vehicles elèctrics
 • Foment del car sharing elèctric
 • Crear una taxa de CO2 finalista per dotar el fons verd, com preveu la llei del 2018
 • Crear una taxa dissuasiva sobre els vehicles de gasoil i gasolina a la compra i a la tinença
 • Limitar progressivament la circulació de vehicles fomentant zones a velocitat reduïda
 • Més espais per vianants
 • Un carril bici a tot el país pel 2020, principalment a la vall central
 • Crear una plataforma nacional per compartir el cotxe
 • Tarifes d'aparcaments que beneficiïn estades llargues i penalitzi les curtes
 • Foment del teletreball
 • Renovació del parc mòbil de l'estat per vehicles elèctrics
 • Augment de les parades de bici elèctrica compartida.

Energia i canvi climàtic

 • Estratègia energètica nacional d’acord a la jerarquia de la llei
 • El 75% com a mínim d’energies renovables per a la producció elèctrica nacional
 • Aprofitar el potencial d’energia renovable nacional (biomassa)
 • Fer edificis més eficients amb de consum quasi nul
 • Foment de la rehabilitació del parc existent per fer que tots els edificis siguin més eficients
 • Un gestor energètic per a les administracions
 • Millora de l’eficiència energètica dels edificis públics, amb auditories energètiques per abans del 22
 • Creació d’una etiqueta energètica per informar als consumidors tant a vehicles com a electrodomèstics i edificis
 • Implantació d’energies renovables als edificis de l’administració, començant per les escoles

Economia circular

 • Prohibició dels plàstics d'un sol ús
 • Prohibició de la importació i la comercialització amb sobreembalatge
 • Fomentar l'ús de l'aigua de l'aixeta al sector de l'hoteleria i limitar l'ús d'aigua embotellada
 • Implementar un sistema de devolució i retorn d'envasos

Ús dels espais naturals

 • Més espais i més zones verdes als nuclis urbans
 • Fomentar l'agricultura de proximitat
 • Preservar i gestionar l'aigua des d'una perspectiva integral de l'aigua i d'acord amb la directiva marc
 • Declarar Andorra com a reserva de la Biosfera
 • Regular la contaminació lumínica i millorar l'eficiència de l'enllumenat públic
 • Donar valor al riu com a espai natural dins del nucli urbà, amb la complicitat dels comuns