Fins a 300.000 euros extraordinaris aquest any per a Camprabassa

Vila destaca que els resultats d'aquest estiu no han estat els que s'esperaven

El comú de Sant Julià de Lòria haurà d’aportar aquest any uns 300.000 euros més del previst a Camprabassa. Així ho ha explicat el cònsol major, Josep Miquel Vila, que ha remarcat que segurament s’acabarà l’any havent de fer aquesta aportació extraordinària davant “un dèficit inesperat” que ve donat, entre d’altres, per uns resultats a l’estiu que no han estat els que s’esperaven. Així, Vila ha posat en relleu, a preguntes del conseller de l’oposició Joan Albert Farré, que el mes d’agost no ha estat com s’esperava a causa del mal temps i que això ha afectat “directament la caixa”, amb la qual cosa els resultats podrien haver estat un 7% inferiors als de l’any anterior.

Vila ha donat aquestes xifres arran d’un seguit de preguntes que des de l’oposició s’han fet sobre les aportacions que des de la corporació s’han de fer de manera periòdica a la societat Camprabassa. D’aquesta manera, Farré ha criticat que aquesta societat és “una gran caixa tancada on no se sap què hi ha dins” i a la qual cada dos o tres mesos veuen que el comú hi va fent inversions. Davant aquesta situació considera que cal que es donin “explicacions al poble”, al voltant d’aquestes aportacions. Concretament Farré s’ha interessat per les dues partides de 140.000 euros que s’havien destinat aquest estiu a la societat.

A preguntes posteriors dels periodistes Vila ha remarcat que aquestes dues partides entren dins el que ja estava pressupostat i ha destacat, a més, que la corporació haurà de destinar uns 300.000 euros als estudis sobre la viabilitat de la proposta d'una tirolina. Aquests informes inclouen tot un seguit d’anàlisis mediambientals, d’enginyeria i també dels terreny, ha concretat Vila, que ha desitjat que aquest projecte es pugui tirar endavant el més aviat possible tot i que ha reconegut que no és una qüestió senzilla ja que en primer lloc caldrà saber si els inversors estan disposats a fer la inversió i posteriorment que el consell de comú ho aprovi així com també Camprabassa.

De manera paral·lela, el comú continua fent estudis per a la viabilitat del projecte del ràfting. Precisament els consellers de l’oposició s’han interessat per una partida de 31.000 euros que es destinen a una empresa auditora. Vila ha concretat que eren uns diners que són, en una part, per a l’anàlisi del projecte de la tirolina i, de l’altra, per al ràfting. “Les coses s’han de mirar per saber si hi ha possibilitats o no” de tirar endavant el projecte, ha destacat Vila sobre el ràfting. Els consellers de l’oposició també han volgut saber a què es destinaran dos locals que el comú té llogats a les avingudes Verge de Canòlich i Rocafort, a la qual cosa Vila ha respost que eren per al projecte del ràfting i s’ha mostrat obert a analitzar la proposta de l’oposició que es demani a la propietat que no s’hagi de pagar aquest lloguer fins que no se sàpiga si aquesta activitat es materialitza o no.

D'altra banda, durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dilluns ha jurat el càrrec la nova interventora, Montserrat Neras. Farré ha lamentat que no hagin tingut informació sobre el cessament de l’anterior interventor i ha remarcat que calia aquesta informació ja que es tracta d’un “càrrec cabdal ja que fiscalitza i gestiona” els comptes de la corporació comunal. També han alertat del fet que un dels informes del tancament de comptes dels dos primers trimestres de l’any no estiguin signats per l’interventor, a la qual cosa Vila ha restat importància incidint que tot i que “és prudent” que vagin firmats, no són documents dels quals es derivin contractacions.

Pel que fa a aquests tancaments, el conseller de Finances i Administració, Joan Gómez, ha informat que el primer trimestre es va tancar amb un superàvit de 247.546 euros i el segon, amb un dèficit de 63.375 euros, bàsicament perquè els impostos indirectes encara no s’han cobrat. L’endeutament es troba a un 158% del formalitzat i a un 140% del disposats sobre una base del 200%. En aquests dos trimestres les inversions han estat de 270.695 euros per a l’habilitació dels locals per al projecte del ràfting i per a la captació d’aigua de la Peguera.