El Govern ha contractat 52 treballadors fixes fins a finals d'aquest mes de juliol

Des del 2011 l'executiu ha deixat de contractar 282 persones, ja sigui amb caràcter fixe o eventual

Des de l’inici d’any hi ha hagut 52 altes de contractes de caràcter indefinit a l'administració pública de les 213 que el Govern preveu cobrir al llarg del 2018, segons la planificació que va elaborar el mes de maig. Així s'ha publicat aquest dimecres en el Butlletí del Consell General responent a una pregunta del president del grup parlamentari mixt, Josep Pintat, relativa al projecte de llei de la Funció Pública. En la publicació es detalla que al juliol del 2018 hi havia contractades 2.160 persones, 282 menys que a l'abril del 2011, quan n'hi havia 2.442. El balanç entre altes i baixes és negatiu des del 2011 fins al 2015, sent el 2014 l'any amb més diferència -293 més baixes que altes-. A partir del 2016, el balanç es torna positiu, al ser superior la xifra d'altes i augmentar el número de contractacions indefinides.

Durant el 2016 van crear-se 42 llocs de treball amb caràcter indefinit, mentre que l’any següent la xifra va ser de 73, augmentant un 73%. Al mateix torn, les baixes de contractes indefinits van augmentar un 12%, passant de 33 a 37 baixes. Els contractes de caràcter eventual van augmentar un 6% entre els dos anys.

Entre els sectors on s’han signat més contractes d’aquest tipus destaquen el departament d’Ordenament Territorial i el sector educatiu, amb cinc i quatre noves altes respectivament. No obstant, és el sector educatiu el que acumula més contractes eventuals, amb 372 altes i 381 baixes l’any passat. Pel que fa aquest any, com que les dades són fins a 31 de juliol –abans de l'inici del nou curs escolar–, només es reflecteixen 142 altes i 168 baixes.

Tal com s'estipula al document emès pel Consell General, l'executiu també vol ampliar durant el 2018 els contractes indefinits en els cossos especials en 28. Així, a les tretze noves places que es van obrir al Cos de Policia durant el mes de maig s'afegeixen deu nous agents en el Cos de Duana, dos bombers, tres agents penitenciaris i un bander.

La nova regulació busca fer sostenible l’administració pública, racionalitzant la despesa i optimitzant els recursos humans i la millora organitzativa, a la vegada que promoure la professionalitat, la capacitació i l'eficiència del personal i la millora de la qualitat dels serveis.