La Generalitat aprova la votació electrònica dels residents a l'estranger

En les darreres eleccions al Parlament prop de 4.000 catalans que viuen a Andorra van demanar el dret a vot de forma presencial al consolat espanyol

L'executiu català ha donat llum verda a l’avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger. El text, que té un efecte directe sobre els residents a Andorra, posa com a objectiu garantir l’efectivitat de l’exercici del dret de vot d’un col·lectiu que troba especials dificultats per votar de forma presencial, tal com ha explicat el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall. El sistema previst de vot electrònic s’aplicarà a les eleccions al Parlament de Catalunya i a altres processos electorals i instruments de consulta popular sota l’àmbit competencial de la Generalitat. El conseller Maragall ha destacat que “es tracta d’un mecanisme sòlid, garantit i exigent en termes de procediment i qualitat tecnològica, a banda de ser un sistema jurídicament segur en termes de confidencialitat i privacitat”.

El procediment contemplat a l’avantprojecte de llei es dirigeix als catalans i catalanes residents a l’estranger inscrits al Cens Electoral dels Residents Absents (CERA), el qual està gestionat per l’Oficina del Cens Electoral (OCE). Amb l’objectiu d’habilitar la plataforma de votació electrònica per internet, l’OCE posarà a disposició de l’òrgan competent en matèria electoral les dades relatives als electors catalans residents a l’estranger. Per verificar si l’elector té dret a vot i evitar que persones que no es troben inscrites al CERA puguin votar a través de la plataforma electrònica, l’elector rebrà les credencials necessàries a la seva adreça electrònica i al dispositiu mòbil.

Un cop hagi accedit a la plataforma, podrà votar la candidatura escollida o en blanc. En el moment d’exercir el vot, haurà d’adjuntar el fitxer de la imatge d’un document d’identificació. El vot emès es dipositarà a una urna electrònica i la seva integritat es garantirà amb el segell electrònic. Totes les fases del procés de votació per mitjans electrònics seran xifrades. El vot emès també es transmetrà i s’emmagatzemarà de forma xifrada fins al dia de l’escrutini. Cal recordar que en les passades eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017 van demanar el vot pregat un total de 3.951 persones incloses al CERA, el que va representar prop d'un 30% del cens de residents catalans a Andorra. És a dir, l' aprovació definitiva de la llei tindria un efecte directe sobre prop de 13.000 catalans que  viuen  a Andorra i tenen dret a vot.

El projecte de llei també preveu que una comissió formada per experts en administració electrònica, TIC i ciberseguretat, així com membres del Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat i les associacions dels ens locals, facin un seguiment dels processos en què s’hagi aplicat el vot electrònic i custodiarà les claus de seguretat per a l’obertura de l’urna electrònica fins a la seva entrega a la Mesa electoral competent. També que els procediments de votació electrònica siguin auditats de forma externa i independent per garantir-ne la seva seguretat i el correcte funcionament, tal com ha informat la Generalitat.

El text ja comptava amb el vistiplau del Govern i estava pendent d’aprovació pel Parlament però va decaure quan es va interrompre la legislatura a causa de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i ara se’n reprèn la tramitació. Un cop validat per l'executiu, ara el text ha de ser aprovat pel Parlament per una majoria qualificada de la cambra.