El Govern podrà reclamar el cost dels rescats a organitzadors de proves esportives

En cas que la negligència per part d'una persona tingui lloc fora de qualsevol competició es cobrarà a l'afectat

La comissió legislativa de Finances i Pressupost ha aprovat introduir canvis a la disposició final setena del projecte de llei del pressupost pel 2019, que introduïa la possibilitat de reclamar els costos per un rescat de muntanya efectuat pel Cos de Bombers, en cas que hi hagués negligència de l'afectat. L'opció de cobrar pels rescats va ser plantejada al primer redactat del pressupost del Govern, a través de la modificació de la llei del 2017 del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, però ara la comissió ha afegit un nou punt perquè el Govern també pugui reclamar als organitzadors de proves i esdeveniments esportius la quantia que representi l'operació de rescat dels seus participants.

Així, i segons consta a l'informe de la comissió del projecte de llei del pressupost publicat aquest dilluns, el Govern també podrà reclamar a associacions, clubs o federacions esportives –o a les seves companyies asseguradores– "els costos i les despeses ocasionats per la mobilització dels mitjans humans i materials que gestiona" el Cos de Bombers, "sense prejudici de les responsabilitats pròpies o compartides de les persones rescatades", tal com consta a la nova disposició addicional setena aprovada en comissió.

Segons consta al text del pressupost, el qual serà debatut a ple del Consell General aquest divendres –amb opció que s'allargui fins dissabte–, es consideren accions negligents susceptibles de ser cobrades no fer cas dels senyals d'advertiment de perill, fer activitats prohibides en espais naturals, no fer cas als butlletins o avisos d'alerta meteorològica o fer l'activitat sense disposar de l'equipament adequat.

L'import a reclamar es determinarà en funció del nombre d'efectius personals i de mitjans materials emprats en l'operació de recerca, així com el temps esmerçat. Segons consta al text del pressupost, hi ha l'opció que el Govern estableixi via reglament "la tarifa per hora dels mitjans humans i materials" gestionats pels bombers.

En cas que la negligència per part d'una persona tingui lloc fora de qualsevol competició o esdeveniment esportiu, aquí sí que no hi ha canvis respecte al text inicial del Govern i es cobrarà a l'afectat.

Van ser els consellers del Partit Socialdemòcrata, integrats dins del grup mixt, que van demanar suprimir la disposició adicional setena relacionada amb el cobrament de rescats. Des d'SDP van proposar modificar-la per tal que les entitats organitzadores tinguessin alguna mena de responsabilitat en actes negligents. Finalment s'ha transaccionat l'esmena en el si de la comissió per introduir també responsabilitats per part dels organitzadors d'esdeveniments esportius.