López alerta sobre la vulneració legal que pot suposar el crèdit per l'AREB

Des del PS no veuen clara la justificació de l'import de 2,9 milions

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha enviat un correu electrònic a la resta de parlamentaris on els facilita la documentació rebuda via demanda d’informació sobre les despeses que s’han de cobrir amb el crèdit extraordinari per a l’Agència Estatal de Resolucions d’Entitats Bancàries (AREB). El projecte de llei ha estat objecte d’una esmena a la totalitat per part de la formació i s’ha de votar en la sessió de Consell General prevista per dijous. López alerta que, analitzada la documentació, les actuacions que es volen finançar amb aquest text legislatiu poden suposar vulneracions legals i que hi ha seriosos “dubtes” en relació a l’ús dels diners públics.

Des del PS es considera que aquest crèdit extraordinari que es pretén aprovar vulnera un seguit de legislació entre la qual la llei de contractació pública i la de finances públiques. Així, entre d'altres irregularitats, el PS cita el fet que la data d’adjudicació definitiva de les despeses és el 12 de desembre del 2017, i per tant, molt posterior al gruix de les despeses que es volen finançar (iniciades l’any 2015). Aquest fet, manifesten en el correu, "és absolutament irregular amb la Llei de finances públiques, d’aplicació per a l’entitat d’acord amb els informes del Tribunal de Comptes". A més, es destaca que no es justifica perquè es fa una adjudicació directa ja que tampoc no veuen clars els elements que se citen com a justificació: la urgència, l'especificitat tècnica i la confidencialitat. Tampoc estan d'acord que es justifiquin les tarifes professionals en base als hipotètics imports reclamats o dels comptes bancaris.

En la diferent documentació que el PS ha sol·licitat es posa en relleu que hi ha 109 procediments judicials arran de la resolució bancària de BPA i que els imports reclamats podrien elevar-se a 2,9 milions, motiu pel qual demana l’aprovació d’un crèdit suplementari per fer front a l’adjudicació directa dels treballs de defensa de l’AREB per part del despatx Badia Advocats.