Més semblants del que els agradaria reconèixer

Els representants de la secció jove de les formacions exposen la seva visió envers les qüestions més actuals d'Andorra

De la mateixa manera que passa amb els partits polítics, les joventuts de les formacions també tenen discrepàncies sobre certs temes que són presents en el dia a dia del Principat. Tot i això, si es comparen algunes de les respostes que ofereixen els representants del jovent dels únics partits que compten amb aquesta secció (DA, L'A i PS), hom se'n pot adonar que existeixen més similituds de les que es poden pensar 'a priori'. Aprofitant el poc temps que falta per a la celebració de les eleccions generals a Andorra, i tenint coneixement de les llistes presentades per cada partit, és un dels moments adequats per saber l'opinió sobre certs temes que haurien d'estar assolits en una societat moderna, com per exemple, la igualtat efectiva entre homes i dones.

En aquest sentit, tant Jordi Ribes (DA), com Toni Puig (L'A) i Pere Baró (PS), estan d'acord que el camí cap a una igualtat efectiva és molt llarg i, mentre que des de DA s'afirma que la creació de la comissió legislativa d'Afers Socials és un gran avançament, ja que va involucrar diferents associacions del país i va permetre la creació d'un Llibre Blanc de la Igualtat suposant una peça clau en la llei d'igualtat de tracte i no discriminació, el cert és que PS i L'A consideren que aquests passos engegats no han estat els suficients. Baró posa en relleu que moltes de les polítiques proposades en aquest Llibre Blanc encara no han estat aplicades i advoca perquè les institucions estiguin més presents pel que fa a polítiques d'igualtat de gènere. Per la seva banda, Puig defensa que el nou govern haurà de desenvolupar un marc legal per defensar i promoure la igualtat entre homes i dones, per tal de protegir els drets de les persones LGTBIQ+. Tanmateix, quant a la valoració de paritat en les llistes presentades per a les eleccions generals, tots tres coincideixen en el fet que també s'ha d'avançar en aquesta qüestió però treuen pit quan diuen que en les seves llistes hi ha una notable presència femenina, i no pel simple fet de ser dona, sinó per la vàlua de la persona per un determinat càrrec i sense haver seguit cap directriu.

Oportunitats laborals i preus del lloguer

Els representants de les joventuts són conscients que encara els queda molta vida per endavant i no s'imaginen no poder-se llaurar una carrera laboral fora d'Andorra. Socialdemòcrates i liberals estant convençuts que, tot i que ells tenen una oportunitat per treballar al país, hi ha molts joves que no poden gaudir d'aquest avantatge, ja que molts estudiants han d'anar a cursar els seus estudis lluny de les fronteres andorranes, i és posteriorment quan se'ls hi presenten problemes per tornar a ubicar la seva residència al Principat. En aquest sentit, la joventut demòcrata advoca perquè els joves expandeixin les seves fronteres i puguin anar a estudiar o viure en un altre país sense tenir dificultats per a ser andorrà.

Aquesta situació és la conseqüència d'una causa evident: el preu dels lloguers. Per tant, aquest ha esdevingut un altre punt de coincidència entre les joventuts, ja que tots afirmen amb rotunditat que aquesta és una de les situacions més urgents que cal solucionar. L'augment desorbitat dels lloguers no s'ha vist acompanyat per un augment dels salaris, confirma Puig, i des del PS es diu que aquesta no ha estat una prioritat pel partit que ha estat al Govern durant l'última legislatura. Així doncs, la joventut demòcrata titlla d'hipocresia que algú pugui dir que els lloguers són els correctes i arriben a la conclusió de què s'ha de trobar una ràpida solució, que no sigui intervencionista, i que permeti fer créixer el parc immobiliari per destensar l'oferta i la demanda i, d'aquesta manera, estabilitzar els preus. Aquesta situació provoca que a l'hora d'independitzar-se hagin de triar entre dues opcions: escollir entre sobreviure sols o viure en "bones condicions", però amb els pares.

I l'avortament, s'ha de despenalitzar?

Tot i que la resposta a aquesta pregunta sembla la mateixa en els tres casos des d'un principi, hi ha parts on es troben les principals discrepàncies, sobretot amb el manteniment del coprincipat. Des de DA són partidaris de legalitzar l'avortament en els tres supòsits bàsics, tot i que són molt conscients de les conseqüències que suposaria aquesta legalització i és aquí on recau el dilema de molts andorrans. En el seu cas, estan convençuts que si es perd el coprincipat, s'esvaeixen tots els beneficis que aporta, com és el cas de l'escola francesa i l'espanyola.

Els liberals confirmen que per a la seva organització aquest debat està més que superat, ja que és un dels principis bàsics del liberalisme. En aquest sentit, confirmen que el coprincipat ha donat estabilitat al país i ha ajudat que perduri en el temps. Per tant, advoquen per una consulta a la població referent a la despenalització de l'avortament en els tres supòsits bàsics.

Des del PS s'assegura que aquest tema és un fals debat basat en una política de la por, per manca de valentia de tractar el tema. A més, afirmen que la societat ha despertat i ja ha decidit cap a on vol avançar en temes de drets essencials com l'avortament.

Restricció envers les drogues

Tots els ciutadans del país saben quina és la restricció que existeix a Andorra envers les drogues. La joventut demòcrata és clara: aplaudeixen la restricció però no saben si aquesta és suficientment efectiva o seria millor engegar un altre tipus de limitacions. La seva idea es basa en treballar i buscar la forma per evitar que les drogues arribin a la vida de la gent. Per la seva banda, el PS confirma que tota política pública té els seus pros i els seus contres. Tot i això, creuen que abans de legislar aquesta qüestió és important parlar amb tots i cadascun dels actors i col·lectius implicats.

En aquest aspecte, les joventuts liberals són els que es mostren més oberts. Confirmen que tot i que aquest és un debat que no s'ha dut a terme dins de l'organització, tenen companys liberals, tant a escala europea com mundial, que defensen la legalització de certs tipus de drogues i ho exemplifiquen amb la recent legalització del cànnabis al Canadà, impulsada per un govern liberal. En el cas d'Andorra, posen en relleu que hauria d'existir un debat social en favor d'aquesta legalització i, el cas del cànnabis, suposaria una reconversió del sector agrari i una nova font d'ingressos per l'estat, però sempre ben regulat i controlat.

Canvis imminents

En aquesta qüestió, liberals i demòcrates coincideixen totalment en la seva resposta. Els representants de les joventuts de les dues formacions coincideixen en el fet que, tot i que a Andorra hi ha molts elements que s'han de canviar, les mesures que s'han d'engegar de manera més immediata estan relacionades amb una societat més sostenible, tant en l'àmbit mediambiental, com l'econòmic o el social. Mentre que el jovent de DA opina que falta la voluntat de tots per a fer d'aquesta mesura una realitat, els liberals creuen que l'estat no es pot quedar parat i ha de dur a terme accions immediates. Per tant, aquest hauria de ser un dels debats més importants de la pròxima legislatura, comenten.

La joventut socialdemòcrata fixa com a prioritat avançar en qüestions socials i en l'adquisició de drets fonamentals que actualment no són respectats. A més, consideren que l'accés a drets polítics com el vot dels residents a les eleccions comunals i l'accés a la doble nacionalitat, així com els anys mínims per accedir-ne, són qüestions bàsiques per arribar a ser una democràcia cohesionada i més representativa.