El PS demana explicacions al Govern sobre les empreses que no apliquen l'IPC

López presenta una pregunta que s'haurà de respondre de forma oral en la primera sessió de control de legislatura del 20 de juny

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pérez Lopez, vol que el Govern aclareixi si s'està controlant el compliment de la pujada de l'IPC als salaris inferiors a 24.000 euros anuals bruts impulsada via pressupost per l'anterior executiu. En aquest sentit, el conseller general del PS ha presentat una pregunta que s'haurà de respondre de forma oral en la primera sessió de control de legislatura, prevista per al dia 20 de juny. López ha advertit que el fet que no hi hagi aquest control pot provocar un greuge pels empresaris que sí que compleixen la llei en relació amb aquells que no estiguin aplicant l'increment salarial.

En l'escrit tramitat aquest dimarts a Sindicatura, López ha recordat que la disposició addicional quarta de la llei del pressupost per a l'exercici 2019 indica que "tots els empresaris (...) estan obligats a incrementar, com a mínim, el salari dels treballadors que percebin un salari global brut que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, sigui inferior a 24.000 euros, en el mateix percentatge en què s'hagi establert l'increment de l'índex de preus al consum (IPC) de l'any 2018" i que, justament, des de l'executiu es va establir aquesta dada en un 0,7%. En canvi, ha indicat que "hem tingut constància arran de la denúncia feta per la Unió Sindical d'Andorra (USdA) que hi hauria molts casos de treballadors als quals no se'ls ha aplicat l'increment de l'IPC marcat al pressupost".

Per aquest motiu, López demana a l'executiu, en primer lloc, "com està realitzant (...) el control del compliment de l'obligació establerta al pressupost del 2019 d'aplicar l'IPC del 2019 als salaris globals bruts que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, siguin inferiors a 24.000 euros" i, en segon lloc, si "s'ha rebut alguna denúncia de casos on no s'hagi complert aquesta disposició".

El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha explicat que "volem saber de quins mecanismes disposa el Govern per fer efectiva aquesta disposició i que sigui de general compliment", fet que, remarca, s'ha posat en dubte amb les denúncies de l'USdA. El conseller general recorda que es tracta "d'una mesura important pel poder adquisitiu de les famílies", però que també afecta els empresaris. "Una gran majoria ho estan aplicant i es veuen perjudicats per aquells que no ho acaben de fer", ha apuntat.