El PS lamenta que habitatge, pensions i transport només representin l'1,29% del pressupost

Constaten que amb el projecte de comptes el Govern no dona resposta a les principals preocupacions de la ciutadania

“Es pot afirmar que ni l’ habitatge, ni les pensions ni el transport són una prioritat de la majoria”. Així ho creuen des del grup parlamentari socialdemòcrata en veure el marc pressupostari per als propers quatre anys i el projecte de pressupost que l’executiu ha presentat per a l’any que ve i en el qual, lamenten, només és destina “un 1,29% del total” a aquestes qüestions.

Des del grup parlamentari socialdemòcrata s’han presentat dues esmenes a la totalitat als dos textos, i en el cas del pressupost, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, defensa que “no és un problema de manca de recursos” sinó de prioritzar i que a través del pressupost presentat, que és “l’eina principal d’acció política”, tal com ha remarcat el conseller Carles Sánchez,  s’evidencia que hi ha “dos models diferents” i que l’executiu no atén les que, segons l’enquesta del Centre de Recerca Sociològica, són les preocupacions principals de la ciutadania: l’habitatge, les pensions i el transport públic.

D’aquesta manera, Sánchez ha detallat que els ajuts a l’habitatge es podrien doblar i lamenta que els diners que es destinen, en total, representin un 0,46% del total de pressupost. Pel que fa a les pensions, ha detallat que només són el 0,59% del pressupost i, en el cas del transport, consideren que caldria fer una veritable aposta per potenciar-lo i constaten que en el pressupost 2020 només suposa un 0,24% del total.

Quant al marc pressupostari, López ha destacat que li ha sorprès veure que les estimacions de creixement són “molt elevades” i les qualifica com de “molt optimistes”. Quant als ingressos procedents d’ Andorra Telecom i de FEDA, López ha fet notar que van a l’alça al llarg dels anys, la qual cosa pot “augurar un augment de les tarifes”, ha dit, lamentant alhora que no formi part “de l’agenda política del tripartit” donar una resposta favorable a la demanda del PS que es rebaixin les tarifes més socials de les dues companyies.

Quant a la previsió d’ ingressos, López constata que tampoc no s’adapten a la realitat ja que per exemple en el cas dels del tabac són força constants quan la previsió de liquidació ja indica que puguin baixar. Per tant, creuen que la xifra “no és prudent”. Pel que fa al capítol de les despeses, el president del grup parlamentari socialdemòcrata comenta que “no s’aguanten” tenint en compte el deute creixent i que els tipus d’interès no es mantindran tan baixos com ara.

En l'apartat de les transferències, també posa en dubte que siguin estables al llarg dels anys. “És un model que no s’aguanta”, ha lamentat López, ja que “les previsions de creixement són massa optimistes, els ingressos del tabac són superiors als que s’estan obtenint, i els ingressos i les transferències no són realistes”, ha conclòs. També ha fet notar que sembla que el Govern renunciï a l’ equilibri pressupostari que ha “anunciat” des del 2011 i creu que “davant la incapacitat de reformular les despeses” i tenint en compte unes previsions econòmiques que no es compleixen, sembla que s’albiri “un increment impositiu”.