PS, Liberals i UL+CC presenten esmenes a la totalitat al projecte de pressupost per al 2018

D'esmenes a l'articulat, els socialdemòcrates en presenten 60; SDP, tretze; els liberals, 70; UL+CC, 40; Bonet, set, i DA, dos

El Consell General debatrà aquest dijous les tres esmenes a la totalitat que els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS), de Liberals d'Andorra i d'Unió Laurediana+Ciutadans Compromesos (UL+CC) han presentat al projecte de pressupost per a l’exercici 2018 tramitat pel Govern.

Segons ha argumentat la formació socialdemòcrata, integrada al grup parlamentari mixt, el text "en cap cas respon a la realitat ni a les necessitats de la població" ja que no inclou "cap mesura ni actuació destinada a pal·liar la complicada situació que es viu al mercat de lloguer ni amb els salaris baixos". El PS ha argumentat que el projecte de pressupost per a l’any 2018 inclou "importants mancances", com la de no donar solucions als problemes reals de bona part de la població i, per això, ha presentat l’esmena a la totalitat. “Presentarem les diferències globals de plantejament de quines entenem que han de ser les prioritats polítiques del país”, ha explicat el conseller Pere López.

El grup parlamentari liberal i els cinc membres d'UL+CC integrats al grup mixt també han presentat una esmena a la totalitat. Tots dos explicaran aquest dimarts el perquè de les esmenes.

Congelar els lloguers i augmentar el salari mínim

A més de l'esmena a la totalitat, els consellers generals del PS també n'han presentat 60 de parcials,  entre les quals hi ha la d’establir per llei que no es puguin actualitzar amb l’IPC els lloguers. En l’esmena s’indica que “durant tot l’exercici 2018 queda en suspens l’actualització o la revisió de la renda de tots els contractes d’arrendaments de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les que es destinen a l’exercici d’una activitat de comerç, indústria, professional, d’ensenyament o de qualsevol altra classe”. La mesura “també s’aplica als contractes d’arrendament de garatges i de places d’aparcament”.

En una altra esmena, també proposen canviar la Llei d’arrendament de finques urbanes per reduir el preavís actual per abandonar un pis llogat (un mes per cada any o fracció que resti per a la finalització del contracte) a només 30 dies. En el cas dels lloguers de locals de negoci, també es vol reduir a tres mesos –actualment està fixat en dos mesos per cada any o fracció que resti de contracte.

En canvi, el PS sí reclama que el salari mínim s’actualitzi “en funció de l’augment de l’IPC per a l’exercici 2018” i, al mateix temps, “s’encomana al Govern que prengui les disposicions escaients per fer efectiu aquest canvi tenint en compte que l’actualització no aplicada als salaris meritats durant el període comprés entre l’1 de gener del 2018 i l’entrada en vigor d’aquesta llei s’hauran de regularitzar a la fi del mes natural immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei”. El PS ha matisat que si bé a l’octubre l’executiu ja va aprovar la pujada del salari mínim pel 2018, aquesta va ser només de l’1,5% i, per tant, quedarà àmpliament superada per la inflació, que si es compleix l’IPC avançat, serà del 2,6%.

Entre la resta d'esmenes n'hi ha que afecten tant al Govern com a les entitats públiques com Andorra Telecom, el Fons de Reserva de Jubilació de la CASS, FEDA o l’AREB, entre altres.

Esmenes parcials

Per la seva part, un dels companys del PS al grup mixt, el conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, ha presentat  tretze esmenes al pressupost de l'Estat per al 2018. Una d'elles es refereix a la  Caixa Andorrana de Seguretat Social, ja que Naudi "no considera justa la proposició de congelar la revalorització de les prestacions econòmiques". Segons el conseller progressista, "tenint en compte la pèrdua del poder adquisitiu experimentada el 2017 per les persones assalariades, preocupa que el govern de DA encara vulgui establir retallades en les prestacions econòmiques a partir d'un cert llindar de prestació". També ha presentat  tres esmenes al pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) per reduir augments "injustificats" a diverses despeses.

D'altra banda, Naudi considera imprescindible dotar la Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand) de més recursos per tal de donar compliment als compromisos internacionals i a les recomanacions del Consell d'Europa (Moneyval).

En l'àmbit de l'educació, el parlamentari considera prioritari que s'implementin mesures de millora i condicionament dels centres escolars.

Quant a Andorra Telecom, el conseller insisteix en augmentar la inversió en la millora de la xarxa i en la velocitat de transmissió de dades, i alhora reforçar la prevenció dels ciberatacs. Per això, proposa augmentar la partida en un milió d'euros, que sortirien del pressupost de l'edifici The Cloud. Pel que fa l'entitat Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), per a Naudi és un "fracàs aclaparador" i suggereix reduir-ne el pressupost.

Més puntualitzacions a l'articulat

Pel que fa a la resta de membres del grup mixt, Carles Naudi, en representació dels cinc consellers d'Unió Laurediana + Ciutadans Compromesos (UL+CC), compareix aquest dimarts a la tarda per exposar les esmenes presentades, la de la totalitat i les 40 de parcials. La independent Sílvia Bonet ha presentat set esmenes parcials, en una de les quals demana que s'estudiï el vial alternatiu a la Massana i en una altra que les prestacions de la CASS augmentin segons l'IPC. El grup parlamentari liberal ha preparat 71 esmenes, la de la totalitat i 70 a l'articulat que detallaran aquest dimarts al matí. Finalment, el grup demòcrata ha entrat dues esmenes, però encara no han volgut explicar-ne el sentit.