Publicitat
Publicitat

SDP demana eliminar la congelació de les transferències als comuns

SDP ha presentat 24 esmenes al pressupost 2017

El conseller general d'SDP Víctor Naudi ha presentat un total de 24 esmenes al projecte de Llei de pressupost per a l'exercici 2017 entre les quals destaca la de suprimir la congelació de les transferències econòmiques als comuns. Aquesta primera esmena està vinculada a l'esmena que proposa suprimir el topall de les transferències als comuns que estableix l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei del pressupost 2017.

Segons SDP, DA ha tingut cinc anys per enllestir la modificació del règim de transferències als comuns, i “no ha fet res més que ajornar la negociació i les decisions que l'han d'acompanyar”. A més, els progressistes consideren que pretendre prorrogar aquesta mesura transitòria “és la demostració de la manca de voluntat d'avançar en la delimitació de competències, i ha estat mensytenidor pels comuns”.

L'esmena segona a l'exposició de motius, que va lligada a l'esmena 7, vol suprimir les referències al salari mínim com a únic referent per a la revalorització de les prestacions econòmiques pagades per la CASS. Tal com exposa el conseller Víctor Naudi, SDP entén que si poden augmentar tots els salaris de l'Administració, tant alts càrrecs com treballadors públics i parapúblics, s'ha de poder augmentar també l'IPC a les prestacions econòmiques de la Seguretat Social, ja que representen el salari de les persones més desfavorides en moments de malaltia, invalidesa i jubilació.

D'altra banda, SDP ha presentat esmenes en coherència amb les que ja s'havien plantejat a la Llei de serveis socials i sociosanitaris, i atesa la disconformitat amb els criteris de gestió de la CASS.

Finalment, també s'han presentat quatre esmenes al pressupost del Ministeri d'Ordenament Territorial.