Política 25/04/2018

Acció Feminista Andorra demana als grups que garanteixin la conciliació i la igualtat en el Codi de relacions laborals

Aquest divendres finalitza el termini per presentar les esmenes a la proposició de llei demòcrata

Ara Andorra
3 min
Lectura del manifest d'Acció Feminista Andorra durant el 8 de març passat. / E. J. M.

Andorra la VellaAcció Feminista Andorra considera que la proposició de llei de Codi de relacions laborals "no va en la línia d'assolir la igualtat de gènere, tal i com recomanen els organismes internacionals i tal i com estableix el Pacte Europeu per a la Igualtat de Gènere 2011-2020" i critica "el discurs políticament correcte del Partit Demòcrata", perquè assegura que "la lluita per la igualtat és una prioritat", ha argumentat la plataforma en un comunicat.

El termini per presentar esmenes al Codi de relacions laborals finalitza aquest divendres i Acció Feminista Andorra demana als grups parlamentaris que "tinguin en compte mesures que realment afavoreixin la conciliació familiar i laboral de les dones i els homes, i que permetin avançar a favor de la igualtat laboral".

Les mesures concretes que proposa la plataforma són: en primer lloc, una baixa de maternitat i de paternitat de sis mesos de durada per a cadascun, i d'obligat compliment; en segon lloc, la reducció de la jornada laboral si es tenen filles i/o fills menors de dotze anys o s'ha de tenir cura d'una persona amb discapacitat que no exerceixi una activitat retribuïda. En aquest segon cas, Acció Feminista Andorra proposa tenir "dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari d'entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d'aquella". El mateix per a les persones que s'encarreguin de la cura directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident o malaltia, "no es pugui valer per si mateix, i que no exerceixi una activitat retribuïda".

La plataforma subratlla que les mesures suggerides són "bàsiques per al desenvolupament harmònic de la societat, per tal que la cura dels infants sigui una tasca compartida i que no repercuteixi negativament en la projecció professional de les dones".

Altres mesures que reclama Acció Feminista Andorra són "obligar les empreses -a partir d'un cert nombre de personal- que facilitin el servei d'escola bressol en defecte del servei públic", "potenciar el teletreball o treball a distància", "racionalitzar i flexibilitzar els horaris laborals", "apostar per la transparència en la graella salarial en funció de les tasques reals efectuades" i una selecció de personal no discriminatòria: "currículums cecs, inversió de la càrrega de la prova en les denúncies per discriminació".

Per fomentar l'equilibri laboral entre sexes també s'exposa "implementar plans d'igualtat d'obligada en les empreses amb més de cinc persones contractades. Aquests [plans] constaran de la descripció dels llocs de treball amb la graella salarial corresponent, mesures relatives a la conciliació familiar, repartiment dels càrrecs en funció del gènere, protocol d'assetjament sexual...", i "establir de norma la paritat en els càrrecs directius en les empreses a partir d'un cert nombre de personal, i en totes les empreses públiques i parapúbliques".

El posicionament del ministre d'Afers Socials

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha defensat que el text suposa "avenços" com pot ser l'allargament de la baixa per maternitat i paternitat i "passos endavant en la conciliació", com el permís no retribuït perquè un progenitor es pugui fer càrrec de la cura d'un fill hospitalitzat. Per tant, ha conclòs que aquest codi és "un avenç en drets socials i en conciliació". Ha admès que d'altres aspectes, com la reducció de la jornada per a la cura d'un familiar no està contemplada però que si es trasllada al grup parlamentari demòcrata es podria avaluar, tenint en compte l'impacte econòmic que podria tenir. També ha recordat que a través de la llei d'igualtat que ara es treballa algunes qüestions de la conciliació o la igualtat s'hi podrien regular.

stats