Un brot de sarna afecta quatre persones

El ministre de Salut destaca que són afectats relacionats amb una entitat esportiva

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha confirmat aquest dimecres un brot de sarna que ha afectat quatre persones (quatre joves, dos menors i dos majors d'edat) relacionades amb una entitat esportiva. Tot i que ha manifestat que no es tracta d’un brot important i que no és una malaltia que reverteixi gravetat, excepte en certes circumstàncies, el titular de Salut ha destacat que s’han començat a adoptar certes mesures de prevenció entre les persones que estan en contacte amb els afectats ja que es tracta d’una malaltia “molt contagiosa sobretot en contacte directe”.

Per aquest motiu, s'està avaluant si les persones que han estat en contacte amb els malalts tenen símptomes, perquè així puguin començar a fer el tractament o bé prendre mesures preventives. En aquest sentit, Martínez Benazet ha manifestat que es tracta d’una malaltia “molt molesta” i que si no es prenen mesures es pot estendre ràpidament. El brot va començar al juliol però al ministeri no han tingut coneixement fins ara ja que el període d’incubació pot estar entre les dues i les sis setmanes. L’origen del brot, ha manifestat Martínez Benazet, es troba en aquesta entitat esportiva, la qual cosa no vol dir que punts com els vestidors no compleixin les mesures higièniques escaients. També ha desvinculat aquest brot amb el que es va produir ara fa uns mesos al centre penitenciari.

D’altra banda, el titular de Salut ha destacat que ja són 48.000 els usuaris que han designat ja el seu metge referent, la qual cosa representa el 65% de la població, tal com ha detallat Martínez Benazet destacant que es tracta d’una “xifra elevada”. El titular de la cartera de Salut ha anunciat aquestes xifres coincidint amb el fet que el 2 de desembre arrencarà la segona fase de la campanya comunicativa ‘La via preferent, el millor camí per cuidar la vostra salut’. Des del ministeri de Salut recorden que a partir de l’1 de gener començaran a aplicar-se les noves tarifes que suposaran que aquells que no facin servir la via preferent hagin de pagar més quan van al metge. De totes maneres, ha detallat Martínez Benazet, els usuaris que ja seguien controls amb especialistes podran accedir-hi sense derivació prèvia fins al 30 de juny. També s’ha previst que les receptes anteriors a l’1 de gener seguiran sent vàlides dins la via preferent fins que caduquin i com a màxim fins al 31 de desembre del 2020.

Canvis en la llei del SAAS

El titular de Salut també ha detallat els canvis en la llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que ja va avançar durant la seva compareixença davant la comissió legislativa de Sanitat. El ministre ha recordat que aquest projecte de llei ha de servir per modificar un text que data del 1986 i que per tant calia actualitzar-lo, precisant i descrivint objectius i funcions en relació a les noves necessitats i dotant el SAAS dels instruments per complir els seus objectius amb "agilitat, eficiència i transparència". El SAAS deixarà de tenir funcions inspectors i s’estableix que sigui qui gestioni la part sanitària dels centres sociosanitaris públics; qui es faci càrrec de l’atenció sanitària escolar i qui coordini les emergències i les urgències mèdiques, a més del centre hospitalari i els centres d’atenció primària que ja tenia assignats. 

Pel que fa als òrgans de govern es passa a un consell d’administració en lloc d’un consell directiu i es dona facultats de contractació a la direcció general. Al consell d’administració es determina que hi hagi el president, que serà nomenat per Salut; el secretari, que ha de ser jurista i que no tindrà vot; un professional de reconegut prestigi en l’àmbit de la salut; un altre en l’àmbit que sigui d’interès estratègic per al SAAS; un representant de les associacions de pacients i un altre dels col·legis professionals. Tal com ha detallat Martínez Benazet serà Salut qui escollirà aquests representants dels pacients, i els més professionals. Pel que fa al personal de la parapública, podran tenir una vinculació laboral o bé una vinculació amb un contracte administratiu quan actuïn per compte propi i també es determina que sigui el director general qui pugui nomenar comandaments. A l’últim, la nova llei defineix que el consell d’administració és l’òrgan de contractació del SAAS, amb algunes excepcions en què ho és la direcció general.