Política 16/04/2018

Cambra, EFA i CEA, en desacord amb la retirada d'esmenes del grup liberal a la Llei de l'impost sobre societats

Afirmen que les propostes de modificació permetien enriquir el debat parlamentari

Ana
2 min
Els consellers liberals Jordi Gallardo i Ferran Costa. / ARXIU ANA

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) manifesten la seva sorpresa i el seu desacord amb el fet que el grup parlamentari liberal hagi retirat les esmenes que havia formulat en relació a la modificació de la Llei de l'impost sobre societats. Les propostes havien estat impulsades per les tres associacions a través del grup parlamentari liberal amb l'objete d'enriquir el debat parlamentari.

En una carta adreçada al president del grup, Jordi Gallardo, i signada pels tres presidents de les entitats, afirmen que el fet d'haver estat retirades aquestes esmenes impossibilitat la millora de l'esborrany de la modificació de l'esmentat text legislatiu. Així mateix, indiquen que "el debat polític en el sí de la seva formació no hauria d'afectar el fons de la reforma". Els agents econòmics i socials representatius del teixit empresarial andorrà reiteren la seva col·laboració amb el grup parlamentari.

Aquest dimarts, 17 d'abril, es reuneix la comissió legislativa de Finances i Pressupost per analitzar els informes del ponent i de la comissió relatives a la llei que ha entrat a tràmit parlamentari. A l'exposició de motius s'explica que el desenvolupament del sistema tributari andorrà, amb la introducció en els últims anys de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i l’impost sobre la renda de les persones físiques, ha suposat que determinades operacions societàries puguin generar un cost tributari significatiu en relació amb aquests impostos que, fins i tot, arribi a desincentivar-ne l’execució. Entre aquestes operacions destaquen, per la seva importància en la dinamització de l’economia andorrana, les de reorganització empresarial. Com a operacions de reorganització empresarial, aquesta llei preveu les operacions de fusió, escissió, bescanvi de valors, aportació no dinerària de branques d’activitat o d’altres actius i devolució d’actius.

Totes aquestes operacions estan definides al mateix cos de la llei, amb l’objectiu de delimitar l’abast de la norma. Tot i que es tracti d’operacions amb substantivitat pròpia a la legislació mercantil andorrana, s’ha optat per incloure una definició específica en aquesta llei de caràcter fiscal a l’efecte de delimitar de manera precisa les operacions que, per les seves característiques específiques, poden acollir-se al règim fiscal establert a la llei.

stats