Política 07/10/2022

Els comuns entren al Consell General la proposició de llei dels agents de circulació

El nou text persegueix reforçar el principi d'autoritat i ampliar les funcions dels efectius

ARA Andorra
4 min
Un agent de circulació pacificant el trànsit a la cruïlla de l'Estela. / L.M.

Andorra la VellaEls set comuns han entrat al registre del Consell General, aquest divendres al matí, la proposició de llei dels agents de circulació perquè pugui iniciar així el tràmit parlamentari. La cònsol major d'Encamp i presidenta de la comissió interparroquial de circulació, Laura Mas, ha presentat formalment la proposició de llei, en representació de tots els comuns, que s'ha treballat durant els darrers dos anys en el si de la comissió i que substituirà l’actual llei del 2005. La cònsol ha estat rebuda per la síndica general, Roser Suñé, i la subsíndica, Meritxell Palmitjavila.

La proposició de llei seguirà ara el tràmit parlamentari. La sindicatura n'ordenarà la publicació, es remetrà a Govern, perquè en el termini de quinze dies manifesti el seu criteri, i posteriorment, transcorreguts els quinze dies podrà ser inclosa en l'ordre del dia del ple perquè sigui presa en consideració pel Consell General, i en cas afirmatiu, s’obriria un termini d'esmenes i a continuació la proposició seguiria el tràmit previst per als projectes de llei.

El document presentat al registre del Consell General ha estat aprovat per part dels set comuns en els seus respectius consells de comú, durant les darreres setmanes, i compta amb el vistiplau de tots els membres de la comissió interparroquial formada per representants del cos d'agents de circulació. L'objectiu d’aquest nou text, que hauria de substituir a l’actual normativa del 2005, és aportar millores qualitatives i quantitatives, tant en els àmbits funcionals com operatius, que permetin al cos d'agents comunals, evolucionar a una instància professional de nivell superior, en la prestació del servei a la ciutadania i en el compliment del deure que tenen encomanat, informen des d'Encamp.

Les principals modificacions giren al voltant de quatre grans aspectes. En primer lloc, determinar que els agents de circulació són un cos especial en l'àmbit de l'administració comunal atenent al fet que segons la definició prevista en la nova llei de la funció pública, els agents de circulació són llocs de treball de caràcter permanent amb atribucions que impliquen l'exercici d'autoritat, prerrogatives de potestat pública, organitzen la seva jornada de treball per torns atenent a què han de prestar el servei les 24 hores del dia, van uniformats i fins que no han seguit i superat una formació específica no estan capacitats per exercir la totalitat de les seves funcions.

En segon lloc, la nova llei persegueix reforçar el principi d'autoritat i ampliar les funcions dels agents de circulació, atenent a la realitat actual en què realitzen tasques de prevenció i proximitat al ciutadà i de suport i coordinació amb altres cossos especials, contribuint a la millora de la imatge professional del cos.

En tercer lloc, el text aporta iniciatives i solucions a les mancances actuals del col·lectiu, per garantir la prestació d'un servei públic "eficaç, que permeti optimitzar els recursos al seu abast i basades en la recerca de l'excel·lència continuada". I finalment vol fomentar l'aportació del valor funcional, la imatge corporativa i l'honor del cos, desenvolupant l'elaboració d'un pla de carrera professional, que prevegi la formació inicial, continuada, especialitzada, de grau, i actualitzat si cal al dia a dia.

En concret i en referència a l’articulat, alguns dels principals canvis són que es reconeix als agents de circulació la seva condició d'agent de l'autoritat, atès que passen a ser un cos especial i, per tant, amb incompatibilitat de dur a terme cap altra activitat professional. Per a un millor exercici de les seves funcions es preveu la possibilitat, amb caràcter excepcional i de manera motivada, que amb relació a les funcions d'inspecció i control, excepte en les de seguretat viària i controls de trànsit, puguin anar sense l'uniforme reglamentari. També es preveu la possibilitat que duguin dispositius mòbils de videovigilància per a la seva protecció i la protecció del ciutadà. Es modifica el nom de l'òrgan de coordinació dels serveis de circulació comunal, per òrgan interparroquial dels serveis de circulació així com la seva composició: la més important, els tres representants dels agents passen a ser un per cada escala, superior, tècnica i bàsica.

Amb relació als requisits generals d'accés, s'estableixen els mateixos que per a la resta del personal dels comuns. Únicament es determina per llei que el requisit bàsic per accedir al càrrec d'agent de circulació és estar en possessió del títol de graduat de segona ensenyança, i tots els agents de circulació hauran d'estar en possessió del títol de català del nivell B1, a excepció del cap del servei que haurà de posseir el nivell C1. També es clarifica que per la promoció interna dels agents és necessari passar per cada nivell dins de l'escala amb la formació i anys de permanència que s'estableixin reglamentàriament. I finalment, destacar que s'introdueix el període de prova en totes les promocions internes a les diferents escales.

Pel que fa al règim disciplinari dels agents de circulació, les infraccions i les sancions s'equiparen al del restant personal dels comuns, respectant les infraccions específiques dels agents de circulació que es tipificaven en la llei del 2005. I també es fa remissió al procediment disciplinari previst a la llei de la funció pública.

A l'últim, quant a l'estructura, s'introdueix la figura i les funcions del director, en tant que càrrec de confiança, amb funcions de comandament i es detallen i actualitzen les funcions del cap del servei de circulació, de l'escala tècnica i de l'escala bàsica.

stats