Les despeses fetes o compromeses per a la Biennal de Venècia ascendeixen a 96.000 euros

A aquesta quantitat cal afegir el que costaria el desmuntatge i retorn de les obres a Andorra

La consellera del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela va formular al Govern una bateria de preguntes per saber quin és el cost de la participació d'Andorra a la 58a Biennal d'Art de Venècia. Segons les dades facilitades pel ministeri de Cultura i Esports del Govern les quantitats liquidades o ja compromeses se situen en els 96.000 euros als quals caldria afegir uns 20.000 aproximadament que es calcula que costarà el desmuntatge del pavelló andorrà i el retorn de les obres de Philippe Shangti a Andorra.

D'aquesta manera, i tal com es detalla en les respostes donades per la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, s'han fet ja tres adjudicacions, publicades al BOPA, i que ascendeixen a 75.819 euros. Es tracta dels treballs per a l'adequació del pavelló, necessaris per acollir les obres i que han tingut un cost de 10.589 euros; dels serveis prestats per l'empresa PdG Arte Communications, que dona suport logístic i que ha percebut ja 30.500 euros i les despeses d'allotjament de la delegació andorrana que va muntar el pavelló i que va assistir a la inauguració i que ha tingut un cost de 34.730 euros.

A aquestes quantitats cal afegir els 4.674 euros corresponents a les despeses de l'acte d' inauguració, al qual, segons s'assenyala des del Govern, hi van assistir 300 persones. A més, el transport de les obres a Venècia ha costat 7.450 euros. Cal destacar que les despeses del càtering de la inauguració, el lloguer de la microfonia i equip de so per a aquest acte i les despeses del transport de les obres, tot per un import d'11.914 euros estan en tràmit de pagament. A aquestes quantitats cal afegir els 8.216 euros per pagar el salari de l'hostessa que encara ha de ser els mesos de setembre, octubre i novembre al pavelló.

Tal com s'ha esmentat, a aquestes quantitats detallades pel Govern caldrà afegir les del retorn de les obres i el desmuntatge d'aquestes. Ara com ara, es detalla des de Cultura, s'estan demanant pressupostos i "molt properament", es convocarà un concurs públic per adjudicar aquest servei. De totes maneres i "fent una estimació en comparació amb edicions anteriors" aquestes despeses poden estar al voltant dels 20.000 euros.

Vela també volia saber quantes persones s'han desplaçat a Venècia i quina era la composició de la delegació andorrana. Es detalla que entre el 26 d'abril i el 12 de maig hi van ser cinc persones: l'artista i quatre muntadors i pel que fa a la delegació andorrana va comptar amb la llavors ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert; la comissària Eva Martínez; la directora general de Cultura, Montserrat Planelles; el curador del pavelló i tècnic de Cultura, Ivan Sansa; la tècnica de Cultura Meritxell Blanco, l'hostessa responsable del pavelló i tres representants d' Andorra Turisme: Betim Budzaku, Enric Torres i Noemí Pedra, que segons s'explica en la resposta publicada al Butlletí del Consell General van ser-hi per valorar l'impacte de la col·laboració d'Andorra Turisme. Els tècnics del ministeri van ser a Venècia catorze dies; la ministra i la directora, quatre; la comissària, vuit i la delegació d'Andorra Turisme, dos.