L'efecte pervers de les donacions als partits polítics

Totes les persones que fan aportacions veuen publicats els seus noms al BOPA, a ulls de tota la població

Els polítics diuen que la llei qualificada de partits polítics i finançament electoral està en part forçada per les recomanacions del Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa (Greco) i que molts punts van ser exigits per aquest organisme internacional i que els partits polítics els van acceptar quan el 2017 van decidir modificar la llei (que va ser aprovada el setembre del 2014) amb la clara voluntat de donar més transparència pel que fa a les donacions de persones individuals que volen ajudar econòmicament els partits durant la campanya electoral.

Però hi ha hagut un efecte pervers, perquè si bé és cert que es dona resposta a la demanda de transparència, també és cert que hi ha un cert malestar perquè s'estan publicant simbòliques donacions al BOPA de persones que ningú vincula a partit polítics i que, per tant, queden exposades a llum de tothom. La pregunta és clara: cal ser tan exigents quan el vot és secret tal com es consagra a la Constitució? No és una invasió a la intimitat de les persones?
De moment no hi ha cap intent de canvi, ni des de l'APDA ni des dels partits polítics, alguns dels quals comparteixen l'opinió que possiblement amb només inicials al BOPA i les dades complertes al Tribunal de Comptes quedaria resolt el compromís de la transparència.

La proposició de llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, presentada pel grup demòcrata, va tirar endavant el setembre del 2014 amb el vot favorable dels tres grups parlamentaris, que van destaca la importància d'aprovar un text que atorga més control i transparència al finançament i afavoreix un millor funcionament de les institucions, adequant-se a les recomanacions del Greco.

El president del grup parlamentari mixt, Jaume Bartumeu, va assenyalar que les principals esmenes presentades pel seu grup anaven encaminades a prohibir les aportacions de les persones jurídiques, amb la finalitat d'evitar que "el finançament privat pugui contaminar el lliure exercici de l'acció política".

De la seva banda, la consellera general socialdemòcrata, Mariona González, va manifestar que era important regular els partits polítics i el seu finançament en un moment de "desgast polític" de la societat, apostant per la transparència tal com s'havia recomanat des del Greco.

La consellera demòcrata Sílvia Riva va assenyalar que s'havia volgut establir un sistema previsor i perdurable en el temps i va destacar alguns dels punts com les limitacions als càrrecs electes o l'ampliació de competències del Tribunal de Comptes, entre altres.

Fins ara no hi ha hagut cap queixa però alguna cosa comença a grinyolar i es desprèn cert malestar perquè al BOPA s'exposen a ulls de tota la població les donacions que s'han fet, sigui la de Toni Martí o Pere López, o la d'un empleat de la construcció que treballa en una empresa amb el propietari sent un significat militant d'un altre partit polític

Alguns experts observen cert atemptat contra la intimitat de les persones i a les dades personals, des de l'APDA es reconeix que potser es podia haver afinat més però que es tracta d'una qüestió política i que per tant s'està aplicant el contingut d'una llei correctament. El text ho diu ben clar: "Els partits polítics han de posar en coneixement del Tribunal de Comptes totes les donacions rebudes, amb la informació que preveuen els apartats 7 i 8 d’aquest article, en el termini màxim de vuit dies hàbils a partir del dia de la donació. El Tribunal de Comptes farà públics, cada sis mesos, al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, els llistats amb dita informació".

Aquests mateixos observadors opinen que les formacions d'esquerra son les més perjudicades. A Andorra hi ha precaució per no significar-se políticament (fins i tot en matèria sindical) i fer una petites aportacions a un partit és exposar-se públicament i donar a conèixer de manera evident a qui es vota, un dret que està proclamat secret i que, per tant, hauria d'estar plenament protegit.
Aquest es tracta d'un debat que ni tan sols és incipient. S'ha posat sobre la taula d'algun partit però en aquests moments no hi ha cap intenció de promoure un canvi.

Si hi ha gent que prefereix anar a votar a la Batllia lluny de les mirades dels polítics a les meses electorals i sense ningú que l'observi, de manera que no se senti pressionat, fer una donació a un partit polític suposa en aquests moments a Andorra un acte de valentia i l'acceptació de veure el nom publicat al BOPA.