Una comissió establirà els protocols per dispensar medicaments d'alta complexitat, com els molt costosos

Els fàrmacs que es van distribuir a través de la farmàcia de l’hospital l'any passat van tenir un cost de set milions d'euros

El Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament que regula el finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, és a dir, aquells que es fan servir per tractar malalties rares, els innovadors, els que tenen un cost elevat i/o que poden presentar problemes de seguretat. Tal com ha defensat el ministre de Salut, Carles Álvarez, aquest text “ordena, optimitza i busca l’eficiència” protocolaritzant la dispensació d’aquests fàrmacs. Cal destacar que fins ara només es tenia en compte el cost dels medicaments i amb annexos al reglament s’anaven afegint aquells que es considerava que havien de gaudir del 100% de cobertura. Amb aquest nou text es crea una comissió que, entre d’altres aspectes, establirà els protocols i guies d’utilització.

El sistema que era vigent fins ara, tal com ha explicat la coordinadora de Recursos Sanitaris del ministeri de Salut, Odile Sarroca, era “poc àgil” i s’ha optat per un nou reglament que estableix les condicions de prescripció, dispensació i ús. Sarroca ha destacat que l’any passat els que es van dispensar a través de la farmàcia de l’hospital van tenir un cost de set milions i que entre els que actualment es paguen n’hi ha per fer front a patologies diverses, com pot ser el càncer o el reuma.

Tal com s’ha esmentat, la comissió fixarà protocols i guies, però també assessorarà el Govern sobre els medicaments considerats d’alta complexitat i validarà de forma individualitzada els tractaments que ho requereixin, com per exemple els que s’utilitzen per tractar l’hepatitis C. Álvarez ha emfasitzat que això pot suposar un ús racional dels medicaments i una optimització de la despesa farmacèutica.

Les persones que hagin de ser tractades amb aquests medicaments gaudiran del finançament al 100% i del règim de tercer pagador tot seguint un seguit de requisits, com que hagin estat receptats per metges especialistes i autoritzats a Andorra o que exerceixin en centres sanitaris amb conveni amb la CASS.

D’altra banda, el Govern ha licitat l’adquisició d’un sistema nacional d’informació de la qualitat de l’aigua potable. El projecte es farà en dues fases, la primera de les quals per a la posada en funcionament d’un programa que integri els sistemes operatius de les diferents captacions i una segona en què es podrà fer la monitorització de les dades. Tal com ha destacat Álvarez, aquest nou sistema suposarà “un gran avenç”.