Els pisos de Gevivasa, a concurs públic

Seran les empreses del Pas de la Casa les que assumiran la gestió dels habitatges per als treballadors que contractin aquesta temporada

El comú d'Encamp ha convocat mitjançant el BOPA un concurs públic nacional, amb caràcter d'urgència, amb l'objectiu d'adjudicar els quinze pisos de Gevivasa a persones que vinguin a treballar durant la temporada d'hivern. El concurs està enfocat a "empreses destinades al Pas de la Casa, que desenvoluparan la seva activitat comercial o empresarial al poble i els temporers realitzaran el treball al Pas de la Casa", ha afirmat Torres. Seran aquestes les que assumiran la gestió dels habitatges per tal d'oferir-los a les persones contractades. Les ofertes es poden presentar fins al dia 16 de novembre i la intenció del comú és adjudicar els pisos abans del desembre.

"El comú tampoc ha volgut anar a fer benefici, perquè entenem que són pisos oferts per la mancança que hi ha aquesta temporada", ha explicat el cònsol major. Així, es posen a disposició un total de quinze pisos: cinc amb només una habitació, vuit amb dues i dos amb tres habitacions. El preu mínim de lloguer, on s'inclou una plaça d'aparcament i un traster, és de 400 € als immobles d'una habitació, 550 € als de dos i 700 € als de tres. A aquest preu se li sumarà un tant per cent, corresponent a les despeses i que haurà de fixar cadascuna de les empreses que es presenti al concurs. "El que tingui la repercussió [en el preu] més baixa, serà el que tindrà l'opció d'emportar-se'ls", ha explicat el cònsol major.

Amb l'objectiu de primar la qualitat de vida de les persones llogateres, la corporació també ha establert que només podran dormir dues persones per habitació evitant, en paraules de Torres, que es converteixin en "pisos patera". Tanmateix, el plec de bases contempla que el comú pugui fer inspeccions en els pisos en cas que es detecti alguna irregularitat.

El concurs dona resposta a la demanda que els empresaris del Pas de la Casa van traslladar al cònsol major de la parròquia sobre la problemàtica dels treballadors per trobar un pis on passar la temporada. La demanda va fer que la corporació deixés aturades les converses amb el ministeri d'Afers Socials, ja que en un primer moment es va pensar en la possibilitat de cedir-los com a pisos socials, i es treballés per solucionar el neguit dels empresaris i treballadors.

Amb tot, els primers a parlar dels habitatges de Gevivasa van ser PS+Independents, que fa més d'un mes van demanar al comú de la parròquia a través d'un comunicat que posés a disposició els pisos, que fins ara han estat buits després que es dugués a terme una subhasta i es declarés deserta. En la passada sessió de comú, el cònsol major els va comunicar la decisió de destinar-los a les persones temporeres.