La proposició de llei de l'esport liberal incideix en la inclusió i la igualtat

El grup parlamentari proposa un text alternatiu i que l'antidopatge es reguli mitjançant una norma específica

El grup parlamentari liberal desaprova el projecte de llei de l'esport presentat pel Govern, el qual considera que està ple de "defectes de forma" i manca d'argumentació. "No respecta els principis ni d'inclusió ni d'igualtat", han lamentat els consellers Judith Pallarés i Ferran Costa, que han comparegut aquest dilluns per exposar el seu text alternatiu. Liberals d'Andorra ha presentat al projecte de llei una esmena a la totalitat i una proposta alternativa, però també ha entrat a la Sindicatura 45 esmenes. En total, el projecte del Govern ha rebut 196 esmenes: les 45 liberals; 75 de DA; 28 del PS; 14 d'SDP; 26 d'UL+ILM, i vuit de la independent Sílvia Bonet.

La proposta liberal garanteix l'accés de les dones tant a les competicions esportives com a la gestió dels clubs i federacions. A més, no preveu la creació d'un Comitè Paralímpic Andorrà, ja que considera que tots els esportistes, tinguin o no una discapacitat, s'han d'incloure en el Comitè Olímpic Andorrà, sense distincions. "Els comitès olímpics moderns, com el dels Estats Units o el de Noruega, no discriminen", ha matisat Costa.

Són molts els aspectes que Liberals canvia en la seva proposició de llei respecte al projecte de l'executiu. Per exemple, recupera el Consell Andorrà de l'Esport, ja que recorden que "la política esportiva ha de sortir del Govern", i rebutgen la Fundació de l'Esport que crea el text que està a tràmit parlamentari, ja que se li atribueixen "potestats que no li corresponen".

Un dels aspectes que més critiquen és que el projecte actual inclou la regulació de l'Agència Andorrana d'Antidopatge. Els parlamentaris liberals han subratllat que l'antidopatge s'ha de regular mitjançant una norma amb rang de llei qualificada, ja que tracta sobre drets fonamentals de la persona, recollits en la Constitució. La lluita contra el dopatge exigeix extreure mostres de sang o d'orina dels i les esportistes i, per tant, Liberals adverteix que són drets fonamentals que s'han de respectar mitjançant una llei específica. A més, el projecte de llei actual faria que, cada any, el Codi Penal s'hagués de modificar per adaptar-lo a la llista de substàncies prohibides que anualment emet l'Agència Mundial Antidopatge.

Un altre punt del projecte de llei amb què els liberals discrepen és l'obligació que el BC MoraBanc es constitueixi com a Societat Anònima d'Objecte Esportiu. El conseller Costa ha recordat que, fa uns anys, aquest requisit es va posar a Espanya perquè els clubs poguessin jugar a l'ACB, però equips com el FC Barcelona i el Reial Madrid no ho han complert mai; per tant, no entén perquè se li exigeix ara al club andorrà. La proposició de llei liberal deixa oberta l'opció, però no hi obliga, i matisa que no és només per a les seccions professionals dels clubs.

Una altra proposta és garantir un futur als esportistes d'elit, ajudant-los durant la seva formació universitària i que quan finalitzin la seva carrera esportiva gaudeixin "d'una discriminació positiva" per treballar a l'administració, concretament com a bomber o policia.

Liberals també recull la demanda de la Cambra de Comerç, d'Indústria i Serveis per oferir incentius fiscals als patrocinis esportius, i dona seguretat jurídica a les agrupacions esportives. 

El grup ha recordat que el Govern va entregar el projecte de llei el novembre passat, però que fins ara no ha entrat a tràmit parlamentari, i ha criticat que des de fa sis mesos estan entrant projectes de llei cada setmana, de manera que es fa impossible seguir el ritme de treball parlamentari.

Pallarés ha puntualitzat que en la primera legislatura de DA van fer el mateix, però com que tenien majoria parlamentària anaven aprovant textos, un darrere l'altre. Aquesta legislatura, però, no tenen la majoria al Consell General i segueixen presentant un gran volum de projectes de llei pocs mesos abans que s'acabi la legislatura.