La reforma de la llei del SAAS eliminarà el consell directiu

Martínez Benazet compareix a la comissió legislativa de Salut

Els representants del ministeri de Salut, i més concretament els números u i dos del ministeri, Joan Martínez Benazet i Helena Mas, han comparegut aquest dijous a la comissió legislativa de Sanitat del Consell General amb l'objectiu d'explicar les línies bàsiques de treball que porta a terme el ministeri. El responsable de la cartera de Salut ha explicat, durant dues hores i mitja, els projectes del seu ministeri. Martínez ha explicat que el divideix en quatre línies bàsiques com són "la prevenció de la salut, àrea de recursos sanitaris, el laboratori de control de salut pública i l'àrea de seguretat alimentària i entorn", però sobretot ha destacat que "hi haurà una reforma important de la llei del SAAS amb l'objectiu d'acostar-lo a la ciutadania i ser més transparent i àgil".

Tot i que les explicacions de Martínez i Mas han estat extenses, sí que és cert que el ministre de Salut ha fet una radiografia ben concreta del que succeeix al SAAS al dir que "té un gran conflicte d'interessos que hi per part de membres del consell directiu". Martínez no s'ha quedat aquí i ha afegit que "els procediments són molt lents i farragosos".

La reforma de la llei del SAAS ha ocupat gran del temps de la intervenció del ministre de Salut i després ho ha seguit valorant davant la premsa, al dir que "també es parla que el SAAS és opac. Penso que no ho és, però si tinguéssim un òrgan de governança que fos més transversal i en què hi hagués representants de la població civil amb coneixements de la sanitat, o aspectes que poden ser de l'interès pel SAAS com pot ser l'economia o la tecnologia, representants dels pacients, crec que això portaria molta més transparència i més participació dels ciutadans i també es professionalitzaria molt més el consell d'administració". D'aquesta manera, segons indica Martínez Benazet, "permetria a la direcció prendre decisions del dia a dia". Fent una reflexió, el ministre ha afegit que "no és la direcció del SAAS la que ha de fer canvis pressupostaris. Ella proposarà el pressupost al consell d'administració". Aquesta reforma de la llei del SAAS, segons el ministre de Salut, "ens ajudarà molt ja que també hi haurà una intervenció delegada del Govern, que farà 40 hores al SAAS".

El mateix Martínez Benazet ha fet una reflexió en veu alta al dir que "cal pensar que el SAAS és l'ens d'Andorra que més contractació té, que més moviments té, tant de persones com material, i és per això que cal dotar-lo d'agilitat, en tots els aspectes administratius però també en els aspectes de seguretat i transparència". El ministre de Salut també ha explicat que "regularem la situació dels metges assalariats i els metges per compte propi" i ha reconegut que "la llei del SAAS l'entrarem a tràmit parlamentari, molt aviat".

El titular de Salut i la seva mà dreta han tingut una compareixença plàcida. Ha estat tan plàcida que representants dels partits de l'oposició com Susanna Vela i Carine Montaner han lloat la predisposició del ministre i del seu equip "a explicar la planificació del seu ministeri". En la mateixa compareixença, Martínez Benazet també ha explicat que es produirà un canvi de nomenclatura en les malalties, per adequar-les a l'actualitat i el sistema de tarifes. En aquest sentit, ha explicat que "les malalties veuran modificades les nomenclatures i tindran unes tarifes ajustades que aporta la tècnica amb la qual es desenvolupi". El ministre de Salut ho ha argumentat dient que "la nomenclatura actual és dels anys 80, no està adequada ni al cost ni a la tècnica. El model que hem seguit fins ara és el francès i podem seguir amb el mateix. S'ha d'adequar la nomenclatura moderna francesa i ens hem de basar en les seves tarifes. No és gens complicat. Adequarem al preu de les coses".