Política 27/09/2016

Sant Julià tanca el 2015 a només 60.000 euros del límit d'endeutament

L'aprovació dels comptes de l'any passat estarà subjecta al vistiplau definitiu del Tribunal de Comptes

Ana
2 min
Una sessió del Consell de Comú de Sant Julià / ANA

Sant Julià de LòriaEl Comú de Sant Julià de Lòria té previst aprovar aquest dimecres en sessió de Consell de Comú el tancament de comptes del 2015 i el pressupost del 2016. Segons ha pogut saber l'ANA, el límit d'endeutament consolidat ascendeix a 23,27 milions d'euros, mentre que els comptes consolidats reflecteixen un deute de 23,21 milions, tot just 60.000 euros per sota del sostre legal màxim d’endeutament. La voluntat de la majoria és aprovar els comptes comunals, però que aquests quedin subjectes a l'aprovació per part del Tribunal de Comptes un cop hagi completat la seva auditoria. La liquidació del 2015 també reflecteix que Camprabassa va tancar l'exercici amb unes pèrdues d'1,7 milions d'euros, mentre que a Sasectur la xifra ascendeix a poc més de 404.000 euros i a l'Escola Bressol, a 321.600 euros.

Els comptes del 2015 s'aprovaran finalment aquest dimecres després que la nova majoria hagi fet un anàlisi exhaustiu de la situació de la corporació. L’equip de govern ha volgut esperar a tenir les auditories de Camprabassa, Sasectur i l’Escola Bressol, a més de nombrosa documentació comptable i administrativa, abans de donar a conèixer l’estat de les diferents societats i del mateix comú. Segons el resultat de l'exercici 2015 al qual ha tingut accés l'ANA, el deute consolidat del Comú a 31 de desembre del 2015 era de 23,21 milions d'euros, només 60.000 euros per sota del límit legal d'endeutament, que equival al doble dels ingressos anuals de la corporació.

Per fer front a aquesta situació, la majoria comunal aprovarà un pressupost per al 2016 que preveu rebaixar la despesa un 3,3%, tal com va fixar el Tribunal de Comptes i es va publicar al BOPA, i que inclourà diverses mesures per augmentar el límit d'endeutament per la via de l'increment d'ingressos. D'aquesta manera, el Comú vol aconseguir més marge de maniobra i evitar superar el sostre d'endeutament que fixa la llei, que provocaria que el Comú deixés de percebre les transferències del Govern i que fos intervingut pel mateix Tribunal de Comptes.

Pèrdues a les societats participades

Pel que fa a les societats participades, Camprabassa va tancar el 2015 amb un resultat negatiu d'1,7 milions d'euros, que eleven les pèrdues acumulades fins als 11 milions d'euros. Amb tot, el resultat és lleugerament millor que el de l'exercici 2014, que es va tancar amb dos milions de pèrdues. Aquesta millora s'explica principalment per l'augment dels ingressos, que han passat de 3,1 a 3,8 milions d'euros.

Sasectur i Escola Bressol van acabar l'any amb unes pèrdues de 404.000 i 321.600 euros, respectivament. Amb aquestes xifres a la mà, més les d’exercicis anteriors, les dues entitats incompleixen l’article 85.5 de la Llei de Societats Anònimes ja que el seu patrimoni és inferior al 50% del seu capital social. El Comú ja ha previst mesures correctores per solucionar aquesta situació, entre les que hi ha una ampliació de capital en cadascuna d'elles.

stats