Una associació per pal·liar l'absència de mesures reals envers la família

L'AFNA convoca una primera reunió per donar-se a conèixer, el 28 de novembre a les 20 hores, al Centre cultural la Llacuna

L' Associació de Famílies Nombroses d'Andorra (AFNA) es va crear el mes de març d'enguany gràcies a un grup de famílies nombroses del país per pal·liar l'absència de mesures reals envers la família a Andorra. És el resultat de la capacitat d'organització i de les noves tecnologies, que han permès agrupar en molt poc temps prop de 200 famílies. Es tracta d'una associació apolítica, sense significació religiosa ni cap ànim de lucre. Entre els objectius més destacats de l'AFNA, destaca la voluntat d'aconseguir una equiparació progressiva amb els països veïns, assolir un reconeixement social i governamental de la importància de la família, i situar-la com a prioritària de cara al legislador.

Així, segons marquen els estatuts de l'associació, la finalitat essencial és la protecció i defensa de la família nombrosa, així com la promoció dels seus drets i interessos en termes com la cooperació en la defensa, millora i perfeccionament dels drets atorgats a les famílies; completar els beneficis atorgats per l'administració; representar a tots i cada un dels associats en les seves relacions amb l'administració; assessorar i informar els associats sobre els seus deures o drets; impulsar la protecció a la família nombrosa; instar i col·laborar en les iniciatives que ajudin a les finalitats exposades o interposar qualsevol mena de reclamacions davant organismes administratius.

Fins a l'actualitat, l'AFNA ha treballat intensament per crear l'associació, ja que fins ara no existia cap entitat similar. S'ha establert un contacte directe amb les instàncies més altes del Govern i s'han exposat els objectius i argumentacions al ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy.

Per continuar avançant en el projecte, l'AFNA ha convocat una primera reunió per exposar els seus plantejaments. L'acte tindrà lloc al Centre cultural la Llacuna (sala 24), indret on tenen la seu social, el 28 de novembre a les 20 hores. La reunió és oberta a tots els interessats, inclosos representants de famílies nombroses i persones afins.