A Andorra hi ha un gos cada 5,4 persones

Dels 13.350 cànids censats actualment, 12.751 són de races no considerades perilloses i 599 són d'alguna de les races considerades potencialment perilloses o encreuaments

Cada vegada són més les persones que gaudeixen de la companyia d'un gos. Actualment, al Registre d'animals de companyia (RAC) del departament d'Agricultura hi ha inscrits 13.350 gossos, segons les dades d'aquest mes. La població estimada del país és de 73.105 persones (dades del 2016 del departament d'Estadística) i, per tant, això significa que hi ha un gos cada 5,4 habitants.

Dels 13.350 cànids censats actualment, 12.751 són de races no considerades perilloses i 599 són d'alguna de les races considerades potencialment perilloses o encreuaments. Els propietaris dels animals considerats potencialment perillosos (per les seves característiques morfològiques, no perquè necessàriament siguin agressius) han de disposar d'un carnet d'identificació de l'animal (expedit per Agricultura) i, a més, contractar una assegurança de responsabilitat civil pels danys i els perjudicis que l’animal pugui ocasionar a tercers, per un valor mínim de 240.000 euros. També és obligatori passejar-lo sempre amb morrió i lligat.

Segons la legislació vigent, les races de gossos considerats potencialment perillosos a Andorra –varia segons el país– i el nombre de cans censats són els següents: Akita Inu (14); Americà Bully (un); American Staffordshire Terrier (186); Bulldog Americà (2); Bullmastiff (set); Presa Canari (un); Dòberman (39); Dog Argentí (22); Dog de Burdeus (sis); Staffordshire Terrier Americà (dos); Fila Brasiler (dos); Mastí Napolità (5); Pitbull (137); Rottweiler (113); Staffordshire Bull Terrier (49), i altres races o encreuaments (13).

El gos continua sent l'animal de companyia preferit o, si més no, el que més persones inscriuen al RAC. Al registre també hi ha censats 1.959 gats. De totes maneres, molts felins no surten habitualment de casa i la gent no els inscriu al cens, i n'hi ha centenars que viuen en colònies controlades (els gats són esterilitzats, vacunats i alimentats regularment). Fa uns mesos, el Govern va inaugurar la gatera nacional, on la gent deixa els felins domèstics dels quals ja no se'n vol fer càrrec, una instal·lació amb capacitat per a una trentena d'animals que ja comença a estar saturada.

Des del 2015, la xifra de gossos i gats registrats al cens nacional no ha parat de créixer: el 2015, 12.752 gossos, dels quals 512 de races potencialment perilloses, i 1.606 gats; el 2016, 13.216 gossos, dels quals 536 potencialment perillosos, i 1.677 gats, i, segons les últimes dades del 2017 hi ha 13.350 gossos, dels quals 599 potencialment perillosos, i 1.959 gats. L'augment de gossos en el període 2015-2017 ha estat de 598, és a dir, d'un 4,5%.

Amb tot, les xifres del RAC poden no correspondre al cent per cent amb la realitat ja que molts dels gossos o gats que es moren o es perden no són donats de baixa del registre.

L'article 18 de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d'animals estableix que "qualsevol veterinari ha de comunicar al propietari d’un animal no identificat l'obligació d’identificar-lo. En cas de refús, el veterinari ha de notificar el fet al registre corresponent"; que "els propietaris o els posseïdors d’animals de companyia estan obligats a registrar els seus animals al registre corresponent en els terminis que es fixen reglamentàriament" i que "es crea el Registre d’animals de companyia sota la tutela del departament d’Agricultura. El seu funcionament es desenvolupa reglamentàriament".

Quant als gossos considerats potencialment perillosos, no respectar el reglament sobre la seva tinença pot comportar multes de 300 a 3.000 euros.

Etiquetes