Arrenca la campanya 2017 de l'IRPF

El termini acaba l'1 d'octubre i tributen les rendes superiors a 24.000 euros anuals

Aquest dimarts comença la campanya de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici fiscal 2017.  El termini de presentació acaba l'1 d'octubre. Tributen les rendes superiors a 24.000 euros anuals i ho fan en funció d'un barem. El primer grup arriba fins als 40.000 euros i el segon comença a partir d'aquesta quantitat, i cotitzen un 5 i un 10% respectivament. El pagament de l'IRPF va començar l'any 2015 i la recaptació va ser de 23 milions d'euros. Aquest any es preveu que es facin unes 15.000 declaracions (14.700 el 2016), ja que cada any s'incorporen més residents fiscals francesos i espanyols malgrat que cotitzen en funció del salari brut que reben d'Espanya i de França i no se'ls té en compte el que ja els hi retenen d'origen en la nòmina, cosa que fa que hagin de pagar molt més que si tributessin als estats francès i espanyol i que hi ha un conveni amb els dos països per evitar la doble imposició.

L'IRPF és l’impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Mitjançant l’IRPF queden gravades totes les rendes subjectes a l’impost amb independència del lloc on s’hagin produït i de l’estat on estigui establert el seu pagador. L'obligat tributari és el que viu més de 183 dies a Andorra durant el que es considera any natural i que radiqui al país el nucli principal de les seves activitats econòmiques o els seus interessos econòmics, de manera indirecta o indirecta.

No es consideren residents fiscals a Andorra els treballadors fronterers que diàriament es desplacen al territori andorrà des d’Espanya o França i que han estat contractats per empreses residents fiscals a Andorra. Els rendiments obtinguts pels fronterers i temporers quedaran subjectes a l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, si bé poden optar per aplicar el règim especial del mateix impost. Aquest règim especial els permet tributar d’acord amb les normes generals previstes per la Llei de l’IRPF.

La declaració de l'IRPF es pot fer de manera presencial a les oficines de la Baixada del Molí, a Andorra la Vella o bé per Internet. La voluntat dels responsables del departament de Tributs i Fronteres és que augmenti la utilització de la xarxa per evitar les cues ja que la majoria de declaracions es presenten durant el mes de setembre.

A la darrera campanya, el 65% de les declaracions s’han tramitat de manera presencial mentre que el 35% s’han fet a través d’Internet, una opció que va a l’alça. De fet, l’increment de declaracions respecte a l’exercici 2015, s’ha produït sobretot gràcies a l’augment de declaracions fetes per via telemàtica. Així, mentre que les tramitades via Internet l’any passat van ser 3.555 aquest any el volum puja fins a les 5.213, la qual cosa representa un 46% més. Pel que fa als tràmits fets presencialment, l’increment ha estat només de l’1%, passant de les 9.365 corresponents a l’exercici 2015 a les 9.488 del 2016.