Augmenten un 90% les autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres

Hi ha 1.495 permisos de feina fronterers en vigor

Durant el trimestre (abril-juny 2018) s’han acordat un total de 1.538 autoritzacions inicials, amb una variació positiva respecte al mateix període de l’any 2017 del 12,4%. Pel que fa als permisos de residència i treball, se n’acorden 882 i 323 de residència simple, amb una variació anual del 10,5% i el -14,3%, respectivament. El nombre d’autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres (226 autoritzacions) augmenta un 89,9% respecte al mateix trimestre de l’any 2017.

Les autoritzacions en vigor a 30 de juny del 2018 són 44.668, amb una variació anual positiva de 2,8%.  Les autoritzacions de residència i treball, són 34.874, amb una variació anual positiva del 3,1%, i les de residència simple són 7.938, amb una variació anual del -0,9%. Les autoritzacions per treball fronterer són 1.495 i presenten una variació positiva del 7,7%, mentre que les de treball temporal per a empreses estrangeres són 278, amb una variació positiva del 71,6%.

Durant el segon trimestre del 2018, el nombre de baixes al país se situa en 205, un 15,8% respecte al mateix trimestre del 2017. Pel que fa a les dades acumulades els darrers 12 mesos, el nombre total d’autoritzacions inicials és de 4.741, amb una variació positiva del 6,0%, i el nombre de baixes ha estat de 677, un 11,5% respecte al mateix període anterior.

Quant a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any, es constata en les autoritzacions inicials una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers quatre mesos, situant-se en un+0,8% en el mes de juny. El nombre d’autoritzacions en vigor presenta una tendència estable en el darrer mes, mantenint-se en un 0,3%. I pel que fa a les baixes del país, presenten una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers tres mesos, essent d’un 0,4% el mes de juny. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.